Geen pesticiden gebruik meer op openbaar domein

“In Vlaanderen mogen geen pesticiden meer gebruikt worden op openbaar domein tenzij de bevoegde minister een uitzondering toestaat, zoals bijvoorbeeld voor spoorwegbeheerder Infrabel”, zegt Vlaams parlementslid Ludwig Vandenhove.

Ik vind dat het algeheel verbod moet toegepast worden.
Geen uitzonderingen meer, want anders zal Infrabel nooit echt naar milieuvriendelijke alternatieven zoeken.”

Ludwig Vandenhove stelde hierover een vraag op woensdag 4 december 2019 aan bevoegd minister Zuhal Demir in de commissie voor Leefmilieu, Natuur, Ruimtelijke Ordening en Energie van het Vlaams parlement.

Hieronder vindt u het persbericht.

Pesticides moeten weg uit Vlaanderen 

Op dit moment mag Infrabel nog glyfosaat gebruiken. Glyfosaat is een zwaar gecontesteerde pesticide die zorgt voor gezondheidsrisico’s. Er is door de Vlaamse regering een afwijking op het verbod van pesticiden toegestaan. Hallucinant, zegt Ludwig Vandenhove. Pesticides als glyfosaat moeten weg uit Vlaanderen.

Op dit moment doen Brussel en Wallonië het momenteel al een stuk beter dan Vlaanderen aangezien zij glyfosaat reeds gebannen hebben en ook in Duitsland werkt men richting een totaalverbod in 2022. In Vlaanderen blijft Infrabel het probleemloos gebruiken, momenteel zonder concrete einddatum. 

In de commissie Leefmilieu ondervroeg Ludwig Vandenhove (sp.a) minister Demir over haar concrete plannen rond deze problematiek. Vandenhove benadrukte daarbij de significant betere situatie van onze omliggende regio's (Brussel, Wallonië, Duitsland) en het feit dat het cruciaal is om tot een concrete einddatum te komen. 

Minister Demir gaf als antwoord dat ze tijdens het overleg eind januari met de Vlaamse Milieuraad en Infrabel er bij hen zal op aandringen om versneld in te zetten op de afbouw van het gebruik van pesticiden en de ontwikkeling van alternatieven.

“Wij volgen op, dat de woorden van de minister niet in dovemansoren bij Infrabel, anders bestaat het risico dat we in een scenario belanden waarbij er opnieuw een afwijking zal toegestaan worden bij gebrek aan alternatieven”, zegt Vandenhove.