Geen Milieuconvenant 2014-2019

Het kabinet van minister Joke Schauvliege heeft de Vlaamse provincies officieel laten weten dat de Samenwerkingsovereenkomst Milieu eind dit jaar afloopt en dat er geen Milieuconvenant 2014-2019 komt.

“Dit is een spijtige beslissing, die heel wat concrete gevolgen heeft voor het duurzaamheids- en milieubeleid van de gemeenten en steden, die het financieel al zo moeilijk hebben.”, zegt gedeputeerde voor leefmilieu en natuur Ludwig Vandenhove.

Naar aanleiding van dit bericht heeft gedeputeerde Ludwig Vandenhove op vrijdag 11 oktober 2013 een brief verzonden aan de colleges van burgemeester en schepenen van de Limburgse gemeenten.
Deze brief werd ook per email bezorgd aan de betrokken ambtenaren.

U vindt de brief hieronder.


Zie ook Interne staatshervorming van 22-05-2013 en  Zo valt er niet te werken! van 11-10-2013 op deze website.