# GEDURFD

#GEDURFD is de titel van de tentoonstelling over de historische ontmoeting tussen Sint-Franciscus (een christen) en Sultan Al-Kamil (een moslim) in museum DE MINDERE, Capucienessenstraat 1, Sint-Truiden.
Het gaat om een initiatief in het kader van het Trudojaar 2019.

“Op woensdag 26 februari 2020 hebben mijn echtgenote Sonja en ik (eindelijk) de tentoonstelling bezocht”, zegt Ludwig Vandenhove.

In 2019 was het 800 jaar geleden dat Franciscus van Assisi tijdens de 5de kruistocht, tegen de kruisvaardersmentaliteit in, naar Egypte trok om er de sultan te ontmoeten.
Het is deze historische gebeurtenis, die de rode draad vormt voor dit project.
In feite de voorloper van de latere ontwikkelingen van onderling respect voor religies onder elkaar.

 
 

Elke keer als ik op bezoek ga in het museum DE MINDERE ontdek ik opnieuw de mogelijkheden, die dat museum heeft voor de stad Sint-Truiden.
Er is niet enkel de historische verbondenheid van Sint-Truiden met de verschillende kloosterordes, zoals de Clarissen of de Minderbroeders. Maar er is ondertussen ook een diverse bevolking ontstaan, zodat het perfect mogelijk is om rond DE MINDERE een aantal initiatieven te nemen rond de verschillende godsdiensten en geloofsovertuigingen.
Met de toenemende aandacht van de bevolking voor milieu, natuur, biodiversiteit, klimaat en dierenwelzijn, items, die Sint-Franciscus nauw aan het hart lagen, is het mogelijk actuele thema’s te laten aan bod komen in DE MINDERE. (1)
Ik had daar heel concrete plannen rond als voormalig burgemeester van Sint-Truiden. Maar in 2012 is dat spijtig genoeg stilgevallen.

Als sp.a geloven wij niet in de luxe- plannen van de huidige CD&V-N-VA-Open Vld-meerderheid voor de ontwikkeling van de Minderbroederssite.
Alleszins zullen wij er nauw op toezien dat de werking van het museum DE MINDERE kan gehandhaafd en zelfs nog kan uitgebouwd worden.
DE MINDERE draagt sterk bij tot de historische uitstraling van Sint-Truiden.”     

De tentoonstelling is verlengd en loopt nog tot en met zondag 26 april 2020.