Gedaan met Vitamine Limburg!

Vitamine Limburg, een project waarbij natuur en gezondheid aan elkaar gekoppeld werd, is (nu reeds) stopgezet door de deputatie van Limburg.

"Geen verstandige beslissing", zegt voormalig gedeputeerde van Leefmilieu en Natuur Ludwig Vandenhove, die het initiatief Vitamine Limburg genomen had.
"Ik zou hier precies meer op ingezet hebben.

Diverse onderzoeken wijzen uit dat natuur het beste medicijn is voor onze gezondheid: preventief, curatief, qua revalidatie, voor geestelijke problemen, voor fysieke problemen, etc.
Limburg, de groenste provincie van Vlaanderen, kan hierin net een pioniersrol spelen.
Het multiplicator effect kan zorgen voor heel wat maatschappelijke en sociaal-economische voordelen.

Ons Limburgs groen maakt mensen gezonder, bevordert de sociale contacten en trekt toeristen en investeerders aan.
Deze opportuniteiten worden nu ernstig teruggeschroefd.

Het argument van mijn opvolger Bert Lambrechts: gezondheid en welzijn is een Vlaamse materie, geen provinciale.
Mijn reactie: natuur is bij uitstek provinciaal. Bovendien getuigt deze aanpak van een minimale visie op de toekomst van de provincies.
Wat ik gevreesd had met de N-VA in de deputatie, wordt nu al bewaarheid.
Wat zullen de volgende projecten zijn, die verdwijnen?

De levenskansen van dit project voor Limburg zullen nu afhangen van de andere partners (onder andere Universiteit Hasselt, Happy Aging, PXL, de Regionale Landschappen, Natuurpunt, de Bosgroepen, etc.). Maar met het wegvallen van de personele, logistieke en financiële steun zal dit niet evident zijn.

Politiek is een kwestie van keuzes, maar dit is een verkeerde keuze."