Gebreken databank DogID oplossen

In Vlaanderen moet elke hond over een chip beschikken, zodat zij/hij geïdentificeerd kan worden.
De gegevens van de gechipte en geregistreerde honden worden verzameld in een centrale databank DogID, die werkt voor de drie gewesten (Brussel, Wallonië en Vlaanderen).

Burgers zijn verplicht hun hond te laten registreren en moeten daarvoor betalen. Dan is het ook maar logisch dat het systeem sluitend zou werken.
Het beheer van de databank voor de identificatie en de registratie van honden is in handen van een private firma, Zetes NV, die een concessieovereenkomst heeft met de overheid”, zegt Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove.
“In de Commissie voor Brussel en de Vlaamse Rand en Dierenwelzijn van woensdag 3 maart 2021 waren er vragen met betrekking tot een aantal praktische problemen rond DogID. Ik had ook en vraag ingediend, maar door een vergetelheid had deze het secretariaat uiteindelijk niet bereikt.
Ik heb mij dan maar aangesloten bij de andere vraagstellers. (1)

Ik ben vooral geïnteresseerd in honden, die via het illegale circuit, bijvoorbeeld vanuit het buitenland, verhandeld worden en die niet gechipt worden.
Hierop zou het aantal controles moeten opgedreven worden.

Ook zou het goed zijn dat in het kader van de Europese Unie (EU) zou verplicht worden dat elk land over een goed functionerende registratiedatabank zou beschikken en dat deze aan elkaar zouden gekoppeld worden.
Zover is het spijtig genoeg lang nog niet.

Het blijkt dat het controleren van het eigendomsrecht buiten de mogelijkheden van de databank valt.
De registratie is geen bewijs van eigendom en de databank heeft blijkbaar niet als doel diefstal te voorkomen.
Dan moeten de politiediensten en/of de gerechtelijke instanties geactiveerd worden.  

Het is positief dat DogID bestaat met het oog op wie de eigenaar en/of de verantwoordelijke is van een hond. Maar het systeem zou feilloos en in overeenstemming met de privacywetgeving moeten werken, ook als het gaat om politionele feiten en aangelegenheden van dierenwelzijn.

Conclusie: er blijven nog een aantal onduidelijkheden met betrekking tot DogID.”