Gebied overschrijdende werking: ja, maar concreet

"Ik ben voor gebied overschrijdende landschapsinrichtingen, zoals het project van De Wijers. Maar gebied overschrijdend werken moet ook voldoende concreet zijn", zegt gedeputeerde van Leefmilieu en Natuur en voorzitter van de stuurgroep (uitvoeringsprogramma) De Wijers Ludwig Vandenhove. 

"Het is een nieuwe trend zulke gebied overschrijdende werking.
Een begrijpelijke evolutie, want het levert lange termijnvisies op. Maar deze aanpak moet parallel kunnen lopen met realisaties op (relatief) korte termijn.

De uitdaging is gecoördineerd en allesomvattend te werken, met heel wat partners en organisaties, maar tegelijkertijd projecten op het terrein te realiseren.
De provincie Limburg heeft een specifiek personeelslid vrijgesteld aangeduid om deze processen op te volgen.

De Wijers lijkt mij een dossier om deze visie hard proberen te maken.
Voor De Wijers wordt gewerkt aan de bekendheid van het gebied, met onder andere het ontwikkelen van een eigen huisstijl (zoals de toegangspoorten van het Nationaal Park Hoge Kempen (NPHK)) en de 3de editie van de succesvolle 'Dag van de Wijers' op zondag 25 september 2016.
Nog in 2016 wordt een bestek opgemaakt waarbij voor 2 onthaalpunten in de Wijers een concreet ontwerp van invulling gegeven wordt. Deze voorbeelden moeten een handleiding vormen voor het inrichten van andere geplande onthaalpunten.
Eind 2017 is het herstel en de inrichting voorzien van een vijversnoer langsheen de Dautebeek in Diepenbeek.
Op de site van Thorpark in Genk wordt in 2017 een volgende fase van inrichting uitgevoerd: na wandel- en fietspaden volgt nu de inrichting van elementen als een buurtparkje, volkstuintjes en het herstel van een historische schans.
In De Caetswijers (Diepenbeek) werden vijvers aangekocht met de bedoeling ze natuurgericht te herstellen.
Voor de Wijers werden de afgelopen jaren verschillende wandelkaarten opgemaakt die geregeld een update krijgen.
De laatste van 11 quickwins werden in 2016 afgewerkt. Deze kleine projecten voorzien in het uitvoeren van concrete maatregelen voor het versterken van natuur en leefomgeving in de Wijers.

Op donderdag 3 november 2016 was er in het stadhuis in Bree (Vrijthof 10) de netwerkbijeenkomst ‘Toscane van het Noorden : één gebied, twee landen, drie provincies, vier gemeenten’.
Een grens- en gebied overschrijdende samenwerking is uiteraard nog complexer.
Het was een bijeenkomst van onze Nederlandse collega’s over  de grensoverschrijdende samenwerking in Kempen-Broek, waarvan alleszins alle Belgische deelnemers het bijna unaniem eens waren dat het een heel theoretische oefening is.
Het beste bewijs: ‘Toscane van Het noorden’. Er is maar één Toscane! In Haspengouw zijn er eveneens een aantal politici die spreken over Toscane.
Als de perceptie nu de natuur al tracht te veroveren…

De grote uitdaging voor Limburg en Kempen-Broek in dit project is om de belangrijke natuurgebieden van het Kempen-Broek ecologisch te verbinden met de Nederlandse natuurgebieden ten noorden van de Zuid-Willemsvaart. Daarnaast zou een beeldbepalende fietsbrug over de Zuid-Willemsvaart deze samenwerking kunnen symboliseren en ook de barrière van de Zuid-Willemsvaart voor de fietsers opheffen.”

 

Zie ook Uitvoeringsprogramma De Wijers van 04-03-2016 en Verdere ontwikkeling Kempen~Broek van 28-10-2015 op deze website.