Forest in One Day 2015

Op zondag 6 december 2015 vond het boomplantingsevenement ‘Forest in One Day’ plaats in Lauw (Tongeren), Nullenaren.
Het was een organisatie van het Jane Goodall Institute (JGI) Belgium (JCI), de stad Tongeren en de vzw Bosgroep Zuid-Limburg.

Gedeputeerde van Leefmilieu en Natuur en voorzitter van de vzw Bosgroep Zuid-Limburg Ludwig Vandenhove was aanwezig in de voormiddag.

 

Ludwig Vandenhove: “Er werden op 2 hectaren voormalige landbouwgrond 8 000 nieuw bomen (esdoorn en linde) geplant.
Vroegere maïsakkers worden omgezet naar inheems, autochtoon bos.
Dit zal een veel betere buffering bieden tegen de instroom van nutriëntenrijk water naar het lager gelegen natuurgebied. Zo krijgen we Natura2000 geschikt bos en een landschappelijke meerwaarde bij de ‘verborgen moois-wandeling’ in Lauw.

Jane Goodall’s Roots & Shoots (-groepen) planten wereldwijd veel bomen.
De Bosgroepen planten jaarlijks tienduizenden bomen en struiken in eigen regio.
Beide organisaties werken nu samen aan bebossing in Congo en in Lauw. Voor elke boom, die wij hier planten, wordt er ook één geplant in Tchimpounga Congo. Bovendien worden ginder eveneens fruitbomen geplant, zodat de bomen niet enkel een doorgang en een thuis voor de chimpansees vormen, maar ook zorgen voor voldoende voedsel.

Waarom zijn er als loofboomsoorten autochtone (van zaad van moederbomen uit de regio) linde en esdoorn geplant?
Linde en esdoorn worden op basis van wetenschappelijk onderzoek van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek (INBO) en de Universiteit Gent (na canadapopulieren) aanbevolen als beste soorten voor eerste bebossingen op leemgrond als er gemikt wordt op ecologische waardevolle bosuitbreiding met typische kruiden als blanke sleutelbloem. Er komt op de zuid- en westzijde ook een brede bosrand van autochtone struiken om de natuurwaarde nog te versterken.

Kinderen uit het Brusselse (Molenbeek en Sint-Joost Ten Node) zijn komen helpen planten.
Dit groen Haspengouw is voor hen een openbaring.

 

Hieronder vindt u de perstekst.    


Zie www.janegoodall.be/index.php/what-we-do/our-campaigns/our-annual-tree-planting-event-in-belgium/?lang=nl en www.limburg.be/bosgroepen.

Zie onder andere 8.000 bomen geplant op akker in Lauw. Het Belang van Limburg, 07-12-2015, p. 22. Nieuw bos in een dag geplant. www.hln.be, 07-12-2015. 8.000 bomen in Lauw. www.tongeren-vandaag.be, 06-12-2015.

Zie ook Natuurheld Jeanne Hoogenboom van 15-10-2015 en Educatief Natuurbeheer is belangrijk van 20-02-2013 op deze website.