Exactere schatting watergebruik landbouw nodig

Alle burgers en sectoren moeten proberen om hun steentje bij te dragen aan de oplossing van de waterschaarste, waarmee we als gevolg van de klimaatopwarming de laatste jaren meer en meer geconfronteerd worden.

“Dat geldt ook en misschien zeker voor de landbouwsector.
De landbouwsector zou verantwoordelijk zijn voor om en bij de 17% van het grondwatergebruik of om en bij de 55 miljoen kubieke meter per jaar. Maar het probleem is dat deze cijfers dateren van bijna 20 jaar geleden.

Ik stelde op dinsdag 1 juni 2021 de vraag in de Commissie voor Leefmilieu, Natuur, Ruimtelijke Ordening en Energie aan  Vlaams minister van Justitie en Handhaving, Omgeving, Energie en Toerisme Zuhal Demir of zij mijn analyse deelt en in welke mate zij hieraan iets wil doen.
Zij reageerde positief op mijn voorstel.”

Hieronder vindt u de tussenkomsten van Ludwig Vandenhove en de antwoorden van de minister. (1)