Everzwijnenproblematiek: er moet iets gebeuren

Het aantal voorvallen met everzwijnen in Limburg neemt toe.

"Hoewel het een Vlaamse bevoegdheid is, trachten wij in Limburg met alle actoren op het terrein -natuurverenigingen, wildbeheerseenheden, Agentschap Natuur en Bos (ANB), gemeenten, provincie - iets te doen aan de everzwijnenproblematiek", zei gedeputeerde van Leefmilieu en Natuur Ludwig Vandenhove in het nieuws op Televisie Limburg (TVL).”

Voor de Limburgse faunabeheerzones 7, 9 en 10 werd er reeds een consensustekst opgemaakt over de aanpak van de everzwijnenproblematiek.
Voor faunabeheerzone 6 is de consensustekst in opmaak.

Ook het vergoedingssysteem vanuit ANB voor mensen, die het slachtoffer worden van everzwijnen, moet soepeler en meer flexibel werken."

De reportage van Televisie Limburg (TVL) van donderdag 21 september
2017 kan u hier bekijken.

Zie ook Everzwijnenplaag van 25-10-2016 op deze website.