Europees stabiliteitspact: wat is de houding van Vlaanderen?

Er zijn stemmen, die opgaan om minder strenge begrotingsregels toe te passen vanuit de Europese Unie (EU) voor de diverse lidstaten. Met andere woorden, een soepeler Europees stabiliteitspact. Zo zouden bijvoorbeeld belangrijke investeringen, bepaalde relancemaatregelen en/of uitgaven voor klimaatmaatregelen buiten de begroting kunnen gehouden worden.

Ik wil graag weten en opvolgen hoe de Vlaamse regering in het algemeen en Vlaams minister van Financiën en Begroting, Wonen en Onroerend Erfgoed Mathias Diependaele in het bijzonder tegenover dat Europees stabiliteitspact staan”, zegt Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove.
Vooral de minister verdedigt nog al een orthodox begrotingsbeleid. Ook al is de praktijk vaak anders.”

Ik stelde er een mondelinge vraag over aan de minister tijdens de Commissie voor Algemeen Beleid, Financiën, Begroting en Justitie op dinsdag 12 oktober 2021.”

Hieronder vindt u de tussenkomsten van Ludwig Vandenhove en de antwoorden van minister Mathias Diependaele. (1)