Europa: dichtbij en toch zo veraf!

Dit is de teneur van het voorwoord dat burgemeester Ludwig Vandenhove schrijft voor de campuskrant editie mei 2011 in zijn functies als voorzitter van de Vriendenkring Koninklijk Atheneum en als voorzitter Overkoepelende Vriendenkring Campus Tichelrij.

Hij kijkt vooral vooruit naar het Campusfeest rond Europa van zondag 22 mei 2011.

 

 

 

 

Hieronder vindt u de integrale tekst van het voorwoord.

 

 

Geachte mevrouw, geachte heer
Beste lezer

 

 

In deze campuskrant vindt u een overzicht van de talrijke activiteiten, die de laatste maanden op de campus Tichelrij plaatsgevonden hebben.
Zoals u kan merken, was het weer bijzonder druk.

 

 

Maar we kijken ook vooruit naar het ‘Campusfeest rond Europa’ op zondag 22 mei 2011.

 

 

Europa: dichtbij en toch zo veraf!

 

 

Meer en meer decreten en wetten, met andere woorden regels, die ons dagelijks leven bepalen, zijn gebaseerd op beslissingen van Europese instellingen.
De burger beseft dit niet (altijd), want Europa en de Europese Unie (EU), laat staan Europese verkiezingen, blijven een ‘ver van mijn bed’ - gegeven.
De huidige economische en financiële problemen, waarmee een aantal EU-landen kampen (onder andere Griekenland, Ierland, Spanje en Portugal), zijn daarvan het meest structurele bewijs: Europa legt de regels op waarbinnen zij hun herstel moeten proberen te realiseren.
Een concreter voorbeeld is het rookverbod in de horeca: dit is een Europese maatregel, die vastlegt dat alle EU-lidstaten deze tegen uiterlijk 2012 in de praktijk moeten omgezet hebben.
De invloed van de nationale en/of regionale parlementen wordt dus steeds kleiner.

 

 

Ook in het hoger en universitair onderwijs speelt Europa een steeds grotere rol.
Het zogeheten Verdrag van Bologna bepaalt dat opleidingen steeds meer op elkaar moeten afgestemd worden.
Voor de jongeren van de huidige generatie betekent dit dat ze meer mogelijkheden krijgen. Met andere woorden, hun diploma heeft een ‘Europese waarde’ en biedt hen zo heel wat meer kansen.
In diezelfde context passen de talrijke uitwisselingen, die in Europese context tussen onderwijsinstellingen gebeuren, ook al op het niveau van het secundair onderwijs.
In een wereld, die elke dag meer OPEN wordt, is dit een normale evolutie.

 

 

En dat is precies de contradictie: de structuren zijn er om onze maatschappij meer internationaal, meer open, meer solidair, meer verdraagzaam en minder individualistischer te maken. In de dagdagelijkse praktijk stellen we echter het omgekeerde vast. Nochtans lagen al die principes aan de basis toen de eerste Europese samenwerking met de Schuman-Verklaring in 1950 tot stand kwam met als bedoeling dat nooit nog zoiets als de Tweede Wereldoorlog zou plaatsvinden.

 

 

Het onderwijs kan een belangrijke rol in spelen in die mentaliteitsverandering.
En ik begrijp de onderwijsmensen, die zich afvragen ‘moeten wij dat er ook weer bijdoen?’.
Terecht, maar alle onderwijsverantwoordelijken op alle niveaus, moeten nu éénmaal weten waar ze hun prioriteiten leggen.

 

 

Deze internationale, Europese boodschap moet meegegeven worden in het normale lessenpakket, maar ook in buitenschoolse activiteiten. Vandaar dat ik het een schitterend idee vind dat het Campusfeest op zondag 22 mei 2011 als thema Europa heeft. Bovendien organiseren de basisschool, de middenschool en het koninklijk atheneum voor het eerst deze opendeurdag samen.
De campusgedachte krijgt zo nog meer concreet gestalte.

Ik hoop dat een zo talrijk mogelijk publiek dit ‘Europees initiatief’ zal bezoeken.
Tot dan!

 

 

Ludwig Vandenhove
Voorzitter Vriendenkring Koninklijk Atheneum
Voorzitter Overkoepelende Vriendenkring Campus Tichelrij  

 

 

De Campuskrant Tichelrij is via de post huis aan huis bedeeld in gans Sint-Truiden, maar wie toch geen exemplaar zou ontvangen hebben, kan een mail sturen naar nadine.loos@campustichelrij.be.

 

 

Meer informatie in verband met het Campusfeest vindt u op de website www.campustichelrij.be.