Energiearmoede neemt toe

Uit een recente studie van de Koning Boudewijn Stichting (KBS) blijkt dat de energiearmoede stijgend is.

Energiearmoede kan vanzelfsprekend niet los gezien worden van de algemene armoede”, zegt Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove.
“Vooral vrouwen, ouderen en éénoudergezinnen worden getroffen door energiearmoede.

Ik ondervroeg Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid, Gezin en Armoedebestrijding Wouter Beke welke plannen de Vlaamse regering heeft om dit toenemend probleem aan te pakken.
Geen concrete antwoorden, zoals zo vaak.”

Hieronder vindt u de schriftelijke vraag van Ludwig Vandenhove en het antwoord van de minister.