En nu de kerstmarkten!?

Het is een publiek geheim dat op de meeste activiteiten in Sint-Truiden de sp.a-mandatarissen en -militanten steeds alleen aanwezig zijn.

Politici van de andere politieke partijen zie je niet of nauwelijks.

Tijdens de talrijke kerstmarkten of burenborrels, die de komende weken weer zullen georganiseerd worden, zal dit niet anders zijn.


Schepen
Filip Moers/> en burgemeester - federaal volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove gaven alleszins al het goede voorbeeld op de opening van de succesvolle kerstmarkt van het buurtcomité van Groot-Gelmen in het weekend van 6 en 7 december 2008.

“Als je al jaren in de politiek meedraait, kan je het jaar perfect in periodes indelen: na de kerstborrels en kerstmarkten, komen de nieuwjaarsrecepties, de carnavalbals, de wielerwedstrijden, allerlei eetfestijnen, de schoolfeesten, de barbecues, etc., kortom, het ganse jaar door zijn er activiteiten van allerlei verenigingen.
Dit hoort er nu eenmaal bij als je politicus wil zijn van en tussen het volk.”, aldus Ludwig Vandenhove.

Vlaanderen, en ook Sint-Truiden, hebben een rijke traditie qua verenigingsleven.

“Het is vermoeiend, het kost geld, maar ik blijf het noodzakelijk vinden.
Worden we onder andere als politici niet betaald om ons geld lokaal zoveel mogelijk te spenderen en mee het verenigingsleven te ondersteunen en te laten leven (ook al doen zovele anderen het niet!)? Bovendien biedt het ons de ideale gelegenheid om met de bevolking te praten over kleine en grote problemen en die ook zo goed mogelijk proberen op te lossen”.

“Het nadeel is, als je als enige, of slechts met enkele politici, aanwezig bent op activiteiten, dat alle vragen steeds aan ons gesteld worden en dat er dan ook verwacht wordt dat wij ze oplossen, ook al is dat vaak niet mogelijk.
Aan politici van andere politieke partijen, die er zelden of nooit zijn, kan niets gevraagd worden!”

“Dit verbaast mij ook elke keer weer als ik dan opiniepeilingen hoor en/of lees en ik verneem dat politieke partijen, zoals Lijst Dedecker, steeds beter scoren.
Waarom stemmen burgers in godsnaam voor dat soort politieke partijen?
Hun mandatarissen zal je op geen enkele activiteit tegenkomen, zal je niets kunnen vragen, ze kunnen niets voor je oplossen, etc., ja, wat mij betreft, gaat het bijna over virtuele democratie en stemgedrag!”

De kerstmarkten, die nu georganiseerd worden in de verschillende buurten, dorpen, wijken, scholen, etc., maar evenzeer de burenborrels, die over gans Sint-Truiden plaatsvinden naar aanleiding van de dennen, die het stadsbestuur van Sint -Truiden gratis aanbiedt en waar via het subsidiereglement op de buurtactivering heel wat activiteiten rond georganiseerd worden, zijn heel gezellig.

"Kerstmis in het algemeen en kerstmarkten in het bijzonder moeten wat mij betreft op de eerste plaats gezellig zijn.
Spijtig genoeg stellen we een omgekeerde tendens vast en staat gezelligheid voor velen samen met commercialisering.
Dit is ook mijn indruk met de vernieuwde versie van de kerstmarkt, die de V.Z.W. Trud’Or dit jaar voor het eerst organiseert op de Groenmarkt en die in de plaats komt van de traditionele kerstmarkt rond de Groenmarkt en/of de Grote Markt.
Uiteraard moeten we dit initiatief in alle openheid en rekening houdend met alle elementen evalueren, maar dit is nu althans al mijn eerste indruk en meestal is de eerste indruk de beste/de juiste!”, aldus Ludwig Vandenhove.