En het veiligheidsonderwijs in het Vlaams regeerakkoord?

“Wat kunnen sommige politici toch snel van gedacht veranderen?
Het gaat over voormalig federaal minister van Binnenlandse Zaken Jan Jambon, nu minister-president van de Vlaamse regering”, zegt Vlaams parlementslid Ludwig Vandenhove.

Het veiligheidsonderwijs: het gaat hierbij om een federale materie, die voor een groot stuk en elk jaar meer, mede gefinancierd wordt door de provincies.
In Limburg gaat het over het Provincie Limburg Opleiding en Training (PLOT).

Tijdens de vorige legislatuur had Jan Jambon de intentie om het veiligheidsonderwijs eindelijk (mee) onder te brengen in het reguliere onderwijscircuit.
Ik ben daar al jaren een pleitbezorger van.
Hiermee zou België inspelen op het zogeheten Bologna-akkoord van de Europese Unie (EU).
Het zou een verdere professionalisering van het brandweer- en het politieonderwijs en het onderwijs qua geneeskundige hulp mogelijk maken.

Dat is toen niet gebeurd, omdat er niets van in het Vlaams regeerakkoord stond en er vanuit Vlaanderen bijgevolg geen financiële middelen voorzien waren.
Wat blijkt nu? Er is geen letter van voorzien in het Vlaams regeerakkoord.

De bedoeling zou (geweest?) zijn dat er een samenwerkingsakkoord zou gesloten worden tussen federaal  en de gemeenschappen inzake de concrete realisaties op het terrein.
Als gedeputeerde van Veiligheid en verantwoordelijke voor het PLOT had ik al een dergelijk model uitgewerkt voor Limburg en waren er al de nodige besprekingen geweest met de Hogeschool PXL.
Algemene, technische vakken zouden kunnen gedoceerd worden via hogescholen en/of Hoger Beroeps Opleidingen (HBO 5).
Als PLOT zouden wij hiervoor samenwerken met Hogeschool PXL.
Specifieke, technische opleidingen zouden bij de provinciale veiligheidsscholen blijven.
Dezelfde opsplitsing zou gelden voor bijscholingen en navormingen.
Er zou één veiligheidsschool  per provincie blijven bestaan, die zich zou kunnen specialiseren in bepaalde disciplines. Dat is bijvoorbeeld de reden waarom wij in Limburg geïnvesteerd hebben in drones. Dus samenwerking, geen fusies en een toekomst voor het PLOT.
In dit model zou de financiering gezamenlijk gebeuren door de federale overheid, Vlaanderen en de provincies.

Het zou ook een mooi voorbeeld zijn van samenwerkingsfederalisme op het terrein.
Er is geen staatshervorming en/of grondwetsherziening nodig voor dit model.

In het Strategisch Actieplan voor Limburg (SALK) staat nog altijd het project voor een nieuwe veiligheidsschool in Genk.
Federaal-Jan Jambon- heeft altijd gezegd daar geen middelen voor te hebben en ook daarvoor moesten precies deze voorstellen ‘een breekijzer’ vormen.
We zijn benieuwd wat hiervan gaat overblijven in een eventueel nieuw SALK.

Conclusie: er zal wellicht weer geen doorbraak komen in dit belangrijk veiligheidsdossier de komende 5 jaar.”