En de paardensector?

Vlaanderen heeft een belangrijke paardensector, zowel economisch, als sportief.

“Hoe heeft die sector de Covid-19 periode doorgemaakt?”, vraagt Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove zich af. Daarom heb ik er een schriftelijke vraag over gesteld zowel aan Viceminister-president van de Vlaamse Regering en Vlaams minister van Economie, Innovatie, Werk, Sociale economie en Landbouw Hilde Crevits, als aan Viceminister-president van de Vlaamse Regering en Vlaams minister van Onderwijs, Sport, Dierenwelzijn en Vlaamse Rand Ben Weyts.

De antwoorden van de beide ministers voldoen niet echt.
Ze zijn mijn inziens te vaag en te algemeen.

Welke inspanningen zijn er bijvoorbeeld geleverd voor de paardensport?

Ik zal zowel Hilde Crevits, als Ben Weyts nog verder ondervragen over deze materie.”

Hieronder vindt u de schriftelijke vraag van Ludwig Vandenhove en het antwoord van de ministers.