En de burger maar iets wijsmaken!

Daar zijn sommige Vlaamse ministers goed in.

Neem nu de nieuwe omzendbrief (1) van Vlaams minister van Leefmilieu Joke Schauvliege dat varkensstallen en kippenhokken in de toekomst niet meer gaan stinken.
Compleet onrealistisch en oncontroleerbaar!

Het gaat om het terugdringen van zogeheten ‘onaanvaardbare hinder’.

Onvoorstelbaar.”, zegt burgemeester Ludwig Vandenhove.
Voor omwonenden, die klachten hebben over stankoverlast van varkensstallen en kippenhokken, wordt zo de illusie gewekt dat er effectief iets gaat veranderen.

Hoe is dit controleerbaar?
Wie gaat dit controleren?
Hoeveel Vlaamse gemeenten en steden zijn er, die echt aan milieuhandhaving doen?
Hoeveel lokale politiekorpsen zijn er, die echt personeel kunnen vrijmaken voor milieuovertredingen?

En dan maar spreken over besparingen en minder ambtenaren en inmiddels regels uitvaardigen, die niet of nauwelijks controleerbaar zijn.

Voor mij nog maar eens een bewijs hoever sommige Vlaamse excellenties van de realiteit in gemeenten en steden afstaan.

En dan de vertegenwoordiger van de Boerenbond, die beweert “we hebben met alle betrokken partijen samen gezeten om tot een haalbaar, betaalbaar systeem te komen” (2).
Dan moeten burgers en politici pas op hun hoede zijn.

Zie onder andere de tekst ‘Sluipverkeer op plattelandswegen: vooral een kwestie van mentaliteit!’ van 15 augustus 2011 op deze website.

  1. Omzendbrief LNE 2012/1 - Milderende maatregelen voor geuremissies die afkomstig zijn van bestaande varken- en pluimveestallen in Vlaanderen [C - 2012/35949].
  2. ‘Een varken blijf je ruiken’ in Het Belang van Limburg van dinsdag 21 augustus 2012