Elke regio moet gelijk behandeld worden!

Dat zegt burgemeester Ludwig Vandenhove naar aanleiding van het initiatief van het Federaal agentschap voor de opvang van asielzoekers (Fedasil) om in de vroegere rijkswachtkazerne van Borlo (Gingelom) 40 asielzoekers te plaatsen.

“Als het project in Borlo doorgaat, vraag ik aan staatssecretaris Asiel en Migratie Maggie De Block om in het OPEN asielcentrum in Bevingen (Sint-Truiden) 40 plaatsen minder te voorzien.
Hoe doorzichtig is dit?
Geen plaatsen bij in Sint-Truiden (zoals gevraagd!), maar wel in de achtertuin.”, aldus
Ludwig Vandenhove.

 

“Ik pleit nog maar eens voor een evenwichtig spreidingsplan van asielzoekers over gans België en Vlaanderen, bijvoorbeeld in functie van het inwonerstal.
Gemeenten en steden, die, vaak om allerlei drogredenen, hun verantwoordelijkheid blijven ontlopen, moeten dan maar financieel aangepakt worden en dat geld kan dan gaan naar die gemeenten en steden, die precies hun verantwoordelijkheid wel opnemen.

 

 

Als het winter wordt en er asielzoekers op straat moeten slapen is ‘het kot te klein’, met woorden, maar daden volgen niet.

 

 

 

 

 

Dit is niet meer ernstig.
Blijkbaar komt de federale regering altijd maar opnieuw terecht in die gemeenten/steden en regio’s, die hun verantwoordelijkheid al opnemen op het vlak van de opvang van asielzoekers, terwijl andere die verantwoordelijkheid blijven ontvluchten.
Ik heb hetzelfde gezegd naar aanleiding van de brieven, die Fedasil in september vorig jaar verstuurd heeft naar de immobiliënkantoren in de buurt van bestaande asielcentra. Bovendien is het een gemakkelijkheidsoplossing om net altijd daar asielzoekers te plaatsen waar de Regie der Gebouwen nog eigendommen heeft en/of in de buurt van bestaande asielcentra om zo personeelsleden uit te sparen.

 

 

Wanneer gaat de federale regering nu eindelijk eens werk maken van een echt spreidingsplan?
Uit alle cijfers blijkt dat de regio Sint-Truiden meer dan zijn verantwoordelijkheid opneemt qua opvang van asielzoekers. Daarenboven is er blijkbaar geen geld meer om daar een omkaderend beleid rond te voeren, zoals dat oorspronkelijk het geval was.
De federale overheid bezuinigt steeds maar meer op allerlei initiatieven, die zulke asielcentra moeten integreren in de lokale gemeenschap en/of verteerbaar maken voor de eigen inwoners.
Asielzoekers ergens plaatsen: daar eindigt het (non)-beleid blijkbaar!

 

 

En gemeentegrenzen zijn hier wat mij betreft geen goed afbakeningscriterium. Het is toch logisch dat heel wat asielzoekers regelmatig de eerste grote stad (Sint-Truiden) zullen aandoen.

 

 

De stad Sint-Truiden in het algemeen en ik als burgemeester in het bijzonder hebben op dit vlak altijd al de nodige inspanningen gedaan. Zo voeren we hier al sedert de komst van het asielcentrum in december 1998 in de voormalige militaire gebouwen te Bevingen een echt beleid rond. Bovendien is dit centrum in het voorjaar van 2011 nog uitgebreid met 48 plaatsen voor 12 gezinnen tot in het totaal 498, hetgeen betekent dat we na het Klein Kasteeltje het grootste opvangcentrum in België zijn.”

 

 

Zie onder andere ook de tekst “Asielcentrum Bevingen breidt uit” van 17 april 2011 op deze website.

Hierover is een artikel verschenen in Het Laatste Nieuws van maandag 25 juni 2012.