Elke maand het stedelijk informatieblad in de bus!

Elke maand valt het stedelijk informatieblad bij de Truienaars in de bus.
Burgemeester
Ludwig Vandenhove schrijft elke maand een voorwoord voor het informatieblad, dat u hier kan nalezen.

 

 

Opmerkingen zijn steeds welkom op info@sint-truiden.be.

 

Mocht u geen informatieblad ontvangen hebben, dan kan u dat steeds aanvragen via info@sint-truiden.be.

 

 

Voorwoord informatieblad december

 

 

 

 

 

“Zalig kerstfeest en een voorspoedig 2009!”

 

 

Beste Truienaar

 

 

Het jaar 2008 is alweer bijna om.
Wat gaat de tijd toch snel!

 

 

De periode tussen Kerstmis en Nieuwjaar is gewoonlijk het moment dat er teruggeblikt wordt op het afgelopen jaar, op persoonlijke en familiale aangelegenheden, maar ook op maatschappelijke gebeurtenissen.
De media zullen er de komende dagen en weken weer, onder allerlei vormen, ruimschoots aandacht aan besteden.

 

 

De gebeurtenis van 2008 is ongetwijfeld de bankencrisis en het besef dat de vrije markt niet zo zaligmakend is zoals velen dachten en zoals ons ook door velen al te lang is voorgehouden.
Voor mij betekent dit het signaal dat de overheid op alle niveaus, ook op het niveau van een stad zoals Sint-Truiden, opnieuw meer moet tussenkomen.
Er zijn burgers, die dit nog niet beseffen. Het is echter wat mij betreft de taak en de verantwoordelijkheid van democratisch verkozen politici om hen dat duidelijk te maken.
En meer overheidstussenkomst betekent niet enkel op het ogenblik dat er problemen zijn, zoals nu met de banken, maar structureel, precies om dat soort problemen in de toekomst te vermijden!

 

 

Met Kerstmis en Nieuwjaar worden er altijd heel wat goede voornemens gemaakt, die meestal echter snel vergeten worden.
Ik hoop dat dit voor volgend jaar anders mag zijn: ‘geen woorden, maar daden’.
En ik wil hierbij nog maar eens specifiek aandacht vragen voor de groep van de kansarmen, die alsmaar groter wordt en die zich ook in Sint-Truiden bevindt, vaak dichtbij ons in de eigen buurt, straat of wijk, zonder dat we het weten.

 

 

Ik wil jullie alleszins al uitnodigen op onze nieuwjaarsborrel, die inmiddels al een traditie geworden is en die dit jaar plaatsvindt op zondag 4 januari 2009 van 17.00 uur tot 19.00 uur op de Grote Markt.
Ik hou eraan om specifiek alle Sint-Truidense organisaties die hieraan meewerken van harte te bedanken: Horeca groot Sint-Truiden, Bakkersbond groot Sint-Truiden, de Sint-Truidense beenhouwersvakvereniging en het koninklijk stedelijk feestcomité.
Hopelijk ontmoeten we elkaar daar om de traditionele nieuwjaarswensen uit te wisselen.

 

 

Alleszins wens ik u al een zalig kerstfeest en een gelukkig 2009 voor u en allen, die u dierbaar zijn.
Feest goed, maar hou het veilig!

 

 

Veel leesgenot!

 

 

Ludwig Vandenhove  
uw burgemeester