Elke maand het stedelijk informatieblad in de bus!

Elke maand valt het stedelijk informatieblad bij de Truienaars in de bus.
Burgemeester
Ludwig Vandenhove schrijft elke maand een voorwoord voor het informatieblad, dat u hier kan nalezen.

Opmerkingen zijn steeds welkom op info@sint-truiden.be.

 

Mocht u geen informatieblad ontvangen hebben, dan kan u dat steeds aanvragen via info@sint-truiden.be.

 

 

Voorwoord informatieblad februari

 

 

 

 

 

“Bespaar Sint-Truiden het drama van het kinderdagverblijf in Dendermonde.
Maar we moeten ook realistisch zijn: geweld is en blijft van alle tijden.”

 

 

Beste Truienaar

 

 

Wat op vrijdag 23 januari 2009 in Dendermonde is gebeurd, zou ons lang moeten bijblijven.
Niemand kan hier onbewogen en/of gevoelloos voor zijn.

 

 

Het grote probleem van dit soort gebeurtenissen is dat ze zo moeilijk aan te pakken en/of op te lossen zijn.
Natuurlijk moeten we hier als overheid, op alle niveaus, ook de stad Sint-Truiden, conclusies uit trekken, maar geweld is nu eenmaal van alle tijden.
De uitdaging bestaat erin, ook na dit drieste en bijna voor het menselijk verstand onvoorstelbaar voorval, een goed evenwicht te vinden tussen beveiliging en het niet beginnen krijgen van (een zekere) achtervolgingswaanzin of angstpsychose.
Scholen, kinderdagverblijven, ziekenhuizen, etc., maar ook openbare plaatsen, activiteiten, evenementen, etc. zullen nooit zo beveiligd kunnen worden dat dit soort situaties uitgesloten kan worden.

 

 

Als lokale politie Sint-Truiden - Gingelom - Nieuwerkerken en stad Sint-Truiden zullen wij blijven streven naar dit evenwicht.
Deze gebeurtenis staaft nog meer mijn stelling dat preventie de basis moet zijn van elk veiligheidsbeleid, waarbij het de bedoeling moet zijn dat ‘de burger zich zo goed mogelijk voelt in alle mogelijke omstandigheden’.

 

 

Hoe moeilijk dat zo kort na deze gebeurtenis ook is, realisme is hier op zijn plaats.
Zonder binnen het bestek van dit korte voorwoord een fundamenteel debat te openen, dient er nagedacht te worden over welke straffen zo’n dader moet krijgen, maar evenzeer of onze maatschappij wel genoeg middelen investeert in de psychiatrische sector in het algemeen en in de opvoeding en/of begeleiding van moeilijke jongeren in het bijzonder.
Het is NU dat dit maatschappelijk debat moet gevoerd worden, weliswaar op het gevaar af dat het enigszins emotioneel gebeurt, niet binnen enkele maanden als dit drama, hoe erg dit ook is, door een groot gedeelte van de bevolking alweer vergeten zal zijn.

 

 

In dit informatieblad vindt u opnieuw tal van activiteiten en evenementen, die de komende maanden in de stad Sint-Truiden plaatsvinden.
Ik wil uw bijzondere aandacht vragen voor de sportkatern in het midden van dit informatieblad.
Als ik u een raad mag geven: haal hem er zo snel mogelijk uit en bewaar hem goed!
Hij komt goed van pas indien u geïnteresseerd bent in de mogelijkheden om uw geliefde sport zo dicht mogelijk bij huis en in zo comfortabel en goedkoop mogelijke omstandigheden te beoefenen.
‘Sport in de breedte blijft ons leidmotief!’.

 

 

Veel leesgenot!

Ludwig Vandenhove
uw burgemeester