Elke maand het stedelijk informatieblad in de bus!

Elke maand valt het stedelijk informatieblad bij de Truienaars in de bus.
Burgemeester - federaal volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove schrijft elke maand een voorwoord voor het informatieblad dat u hier kan nalezen.

Opmerkingen zijn steeds welkom op info@sint-truiden.be.

 

Mocht u geen informatieblad ontvangen hebben, dan kan u dat steeds aanvragen via info@sint-truiden.be.

 

 

“Automatische Externe Defibrillatoren (AED’s) kunnen mensenlevens redden. Ook op dat vlak geeft de stad Sint-Truiden het goede voorbeeld.”

 

 

 

 

 

Voorwoord infoblad maart 2010

 

 

Beste Truienaar

 

 

De komende twee maanden zullen er weer heel wat toeristen uit binnen- en buitenland, meer dan in andere periodes, afzakken naar Haspengouw en de stad Sint-Truiden.
Onze 'wereldberoemde' bloesems zijn hier uiteraard niet vreemd aan.
Zoals ik al zo vaak gezegd heb, hoop ik dat deze bezoekers, samen met onze lokale bevolking, voldoende wederzijds respect opbrengen, zodanig dat dit voor onze regio en onze stad opnieuw een economische, succesvolle periode mag worden.

 

 

Burgers zijn meer en meer bekommerd om hun veiligheid in de meest diverse aspecten.
Met een technische term noemt dit integrale veiligheid.
In die context is het stadsbestuur van Sint-Truiden op mijn initiatief sedert twee jaar begonnen met het plaatsen van zogeheten Automatische Externe Defibrillatoren (AED’s) in openbare gebouwen en op publieke plaatsen, zodanig dat personen, die plots geconfronteerd worden met een hartstilstand, ter plaatse al kunnen gereanimeerd worden.
Ik heb het idee opgepikt in Nederland toen ik gevraagd werd in het kader van een wereldrecordpoging om zoveel mogelijk mensen aan een reanimatie-estafette te laten meedoen.
De stad Sint-Truiden heeft al 11 AED’s, waarmee we nummer 1 zijn in Vlaanderen!
Op pagina 19 vindt u een overzicht met de verschillende locaties.
Inmiddels zijn reeds heel wat personeelsleden van de stad Sint-Truiden opgeleid om deze toestellen te bedienen. De volgende fase is dat we dit aanbod ook doen naar de volledige bevolking toe.
U zal hier te gepaster tijd meer over lezen in dit stedelijk informatieblad en via andere kanalen.
Andere voorbeelden van deze steeds toenemende en permanente aandacht van de burger voor veiligheid in de meest brede betekenis van het woord zijn onder andere het stijgend aantal klachten bij het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV) op het vlak van de voeding, zoals onlangs nog uitgebreid in de media aan bod was, en de patiëntveiligheid in de ziekenhuizen.

 

 

Deze maand zijn er opnieuw heel wat activiteiten in Sint-Truiden.
Voor twee activiteiten wil ik uw bijzondere aandacht vragen.
Enerzijds de tentoonstelling in het Historisch Centrum Luchtmachtbasis Brustem in de abdij rond Frank De Winne en de gespreksavond met ‘onze’ astronaut, die plaatsvindt op 31 maart 2010 in de Academiezaal.
Als ex-inwoner van Sint-Truiden rekenen wij Frank De Winne nog altijd tot één van de onzen.

Anderzijds wil ik nogmaals, zoals vorige maand al in dit stedelijk informatieblad, aandacht vragen voor de zwerfvuilactie (zie pagina 22).
Onze stad kan maar proper gehouden worden dankzij de inspanning van alle burgers samen met het stadsbestuur!

 

 

Veel leesgenot!

 

 

Ludwig Vandenhove
uw burgemeester