Elke maand het stedelijk informatieblad in de bus!

Elke maand valt het stedelijk informatieblad bij de Truienaars in de bus.
Burgemeester Ludwig Vandenhove schrijft elke maand een voorwoord voor het informatieblad dat u hier kan nalezen.

Opmerkingen zijn steeds welkom op info@sint-truiden.be.

 

Mocht u geen informatieblad ontvangen hebben, dan kan u dat steeds aanvragen via info@sint-truiden.be.

 

 

“Met de winter voor de deur moeten wij nog meer aandacht hebben voor de groep kansarmen, die alsmaar groter wordt!”

 

 

 

 

 

Voorwoord infoblad november 2010

 

 

Beste Truienaar

 

 

De laatste jaren, onder andere als gevolg van de klimaatverandering, worden we geconfronteerd met zeer strenge winters met alle gevolgen vandien, waaronder hogere verwarmingskosten, problemen met de wegen, etc.

 

 

De meesten onder ons hebben financieel geen problemen om zich in de winter te verwarmen. Er is echter een toenemende groep van mensen, die op of onder de armoedegrens leeft en die het hier wel moeilijk mee hebben.
Ondanks het feit dat Vlaanderen één van de rijkste regio’s ter wereld is, neemt de armoede toe.
In Vlaanderen schommelt dit cijfer al rond de 11% (officiële cijfers van 2008).

 

 

Vlaanderen is rijk genoeg om te zorgen dat deze groep van mensen, die het moeilijk hebben, veel kleiner zou worden.
Alles is echter een kwestie van beleidskeuzes en solidariteit.

 

 

Armoede is een multifunctioneel probleem en moet dan ook horizontaal over alle beleidsdomeinen heen aangepakt worden.
Het Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn (OCMW) en de stad Sint-Truiden proberen dit met allerlei initiatieven te doen. Zo zijn er bijvoorbeeld nog heel wat sensibiliserende acties geweest tijdens de ‘Week van de Armoede’ in oktober 2010.

 

 

De gemiddelde burger staat er vaak niet bij stil dat er onder ons zoveel verdoken armoede heerst.
Zeker in de winterperiode is het nog belangrijker om hier aandacht voor te hebben. In dit informatieblad worden daarom heel wat pagina’s gewijd aan hoe bepaalde doelgroepen kunnen genieten van financiële tussenkomsten op het vlak van energie en verwarming (van pagina 16 tot en met 18).

 

 

We moeten zoveel mogelijk aandacht hebben voor energiebesparende en milieuvriendelijke maatregelen, maar iemand, die het koud heeft in de winter, is op de eerste plaats bekommerd om zichzelf te verwarmen en niet om heel de problematiek van CO2.

 

 

Heel wat premies, die de afgelopen jaren gegeven zijn vanuit de diverse overheden voor milieuvriendelijke en/of energiebesparende maatregelen, komen precies terecht bij die groep, die het al goed heeft en personen en/of gezinnen, die het minder goed hebben, hebben vaak onvoldoende middelen om de nodige investeringen te doen, zodat ze niet van deze premies kunnen genieten.

 

 

De sociale correcties, die nu op de diverse beleidsniveau op dat vlak gebeuren, kunnen alleen maar toegejuicht worden.

 

Ik wil in dit informatieblad uw bijzondere aandacht trekken op het ‘Huis van Sinterklaas’ dat, zoals bij het ontstaan in 2004, opnieuw plaatsvindt in de abdij.
Sinterklaas blijft dé figuur voor de kinderen. Net zoals andere jaren zullen trouwens ook heel wat volwassenen zich opnieuw vermaken en zich opnieuw jong (of kind) voelen, samen met hun kinderen of kleinkinderen in het ‘Huis van de Sint’.

 

 

Veel leesgenot!

 

 

Met vriendelijke groeten

 

 

Ludwig Vandenhove
uw burgemeester