Elke maand het stedelijk informatieblad in de bus!

Elke maand valt het stedelijk informatieblad bij de Truienaars in de bus.
Burgemeester
Ludwig Vandenhove schrijft telkens een voorwoord dat u hier kan lezen.

Opmerkingen zijn steeds welkom op info@sint-truiden.be.

 

Mocht u geen informatieblad ontvangen hebben, dan kan u dat steeds aanvragen via info@sint-truiden.be.

 

 

“Armoede is spijtig genoeg van alle tijden. Het thema van de jaarlijkse Erfgoeddag op zondag 1 mei 2011 ‘armoe troef’ is dan ook actueler dan ooit.”

 

 

 

 

 

Voorwoord infoblad april 2011

 

 

Beste Truienaar

 

 

Een fiets is (opnieuw) belangrijk geworden in ons leven: als vervoermiddel en mobiliteitsgegeven, maar ook als hobby, voor de sport, als toeristische troef, zoals het fietsroutenetwerk, etc.
In dit informatieblad vindt u de ‘Fietsfolder 2011’, waarin u ‘Letterlijk ALLES over fietsen in Sint-Truiden’ terugvindt.
Hopelijk zet deze folder nog meer Truienaren aan om regelmatig op de fiets te stappen.
Als stadsbestuur proberen we een mobiliteitsbeleid te voeren dat een goed evenwicht vormt tussen enerzijds de auto en anderzijds zogeheten ‘zachte’ transportmiddelen’, onder meer door aandacht te hebben voor voetgangers, fietsers en het openbaar vervoer.
Deze ‘Fietsfolder’ past in dit beleid.
Veel plezier ermee!

 

 

Op zondag 1 mei 2011 is het de inmiddels traditionele Erfgoeddag in heel Vlaanderen.
Als erfgoed- en monumentenstad bij uitstek participeren we hier in Sint-Truiden jaarlijks aan.
Het thema dit jaar is ook nu nog actueel: ‘armoe troef’. Ook de open abdijdag kadert dit jaar in de activiteiten van de Erfgoeddag.
‘Armoe troef’ verwijst in Sint-Truiden zeker niet naar de hoeveelheid of de kwaliteit van de initiatieven, die de erfgoedcel en diverse verenigingen opzetten.
Dit blijkt duidelijk uit het uitgebreid programma (zie pagina 2 tot en met 5 en de website: www.erfgoedcelsint-truiden.be).
Armoede is spijtig genoeg van alle tijden en in die zin is het thema van dit jaar nog steeds actueel.
In de huidige maatschappij neemt, ondanks het gegeven dat we in Vlaanderen qua welvaart op één van de beste plaatsen in de wereld leven, de groep gezinnen en personen, die op of onder de armoedegrens leven, toe. Vaak gaat het trouwens over mensen uit onze nabije omgeving of zelfs uit de eigen familie, zonder dat we het weten of beseffen.
Alle middelen zijn goed om de bevolking te sensibiliseren voor deze problematiek, dus ook deze Erfgoeddag. Zo wordt de armoedeproblematiek eens vanuit een andere optiek bekeken.
Ik hoop zoveel mogelijk inwoners te ontmoeten op één van de vele locaties.
Als Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn (OCMW)- en stadsbestuur doen we er alles aan om het actueel armoedeprobleem zo goed mogelijk, op een horizontale manier over alle beleidsdomeinen heen, aan te pakken.

 

 

De politiek ‘explosieve’ situatie in een aantal belangrijke olieproducerende landen eensdeels en de kernramp in Japan als gevolg van de aardbeving en de tsunami anderdeels drukt ons in het Westen weer eens met de neus op feiten hoe internationaal afhankelijk we zijn van onze energievoorziening.
Een reden te meer om zoveel mogelijk in te zetten om op een alternatieve manier energie te produceren en zuinig met energie om te springen. Ook op lokaal niveau hebben we hier heel wat voorstellen uitgewerkt, waarover u regelmatig geïnformeerd wordt via dit informatieblad (bijvoorbeeld de energiescan op pagina 24).
Maak gebruik van deze mogelijkheden! Zo kan elke Truienaar op haar/zijn bescheiden niveau meewerken aan de oplossing van een wereldprobleem.

 

 

Veel leesgenot!

 

 

Ludwig Vandenhove
uw burgemeester