Eerste week van het huisdier in Sint-Truiden!

In navolging van Nederland, waar dit inmiddels is uitgegroeid tot een jaarlijkse traditie met medewerking van heel wat officiële instanties, zal de stad Sint-Truiden in het najaar de eerste week van het huisdier organiseren. De bedoeling is vooral de bevolking in het algemeen en de jeugd in het bijzonder vertrouwd te maken met (huis)dieren en hen te sensibiliseren voor het verantwoord houden van (huis)dieren.


Sint-Truiden doet hiermee haar reputatie als diervriendelijke stad alle eer aan.
Het zou ons te ver leiden om hier op alle realisaties in te gaan, maar de oprichting van de dierenpolitie in 2002 en de structurele ondersteuning en financiering van het Sint-Truidense dierenasiel springen het meest in het oog. Bovendien heeft de stad Sint-Truiden sedert 1 januari 2007 een specifieke schepen bevoegd voor dierenwelzijn in de persoon van
Els Sneijers/>.


In Nederland was men in mei van dit jaar al toe aan de zesde editie.
Elk jaar wordt er een specifiek thema uitgekozen. Dit jaar was dit 'Dier&Taal'.

Voor de eerste editie in Sint-Truiden zal er eerder algemeen gewerkt worden rond het houden van (huis)dieren, maar na een evaluatie van het eerste initiatief dat plaatsvindt in het najaar zal er ook jaarlijks rond een specifieker thema gewerkt worden.

Bij de organisatie van de week van het huisdier zullen zoveel mogelijk instanties betrokken worden: scholen, jeugdverenigingen, dierenartsen, dierenorganisaties, het dierenasiel, bekende Vlamingen, die dierenwelzijn hoog in het vaandel dragen, allerlei clubs en verenigingen, die met dieren bezig zijn, etc. Alleen op die manier kan immers een zo groot mogelijk gedeelte van de bevolking bereikt worden.

Het idee van deze week van het huisdier is gesuggereerd in een debat rond de problematiek van de gevaarlijke honden tijdens 'De zevende dag' op Eén, waar ook burgemeester Ludwig Vandenhove aan deelnam.
Burgemeester Ludwig Vandenhove heeft die idee meteen overgenomen, omdat het zijn vaste overtuiging is dat naast het verbieden van een aantal gevaarlijke honden (zie tekst 'Maatregelen nemen om agressieve honden te vermijden' op deze website) het vooral belangrijk is voor de zogeheten socialisatie van (huis)dieren dat mensen er op alle mogelijke manieren vertrouwd mee geraken.
Naast vele andere acties kadert zo'n week van het huisdier perfect in dergelijk beleid.

De dierenrechtenorganisatie Global Action in the Interest of Animals (GAIA) deed onlangs een oproep naar de volgende regering toe om een globaal gezelschapsdierenbeleid uit te werken dat het aantal in overvolle asielen gedumpte honden en katten drastisch moet terugdringen. Hieruit blijkt dat zo’n Week van het huisdier best op zijn plaats is.

Voor meer informatie: www.weekvanhethuisdier.nl.