Eerste wandelnetwerk in Vlaanderen

Op zondag 24 juni 2018 werd het eerste echte wandelnetwerk in Vlaanderen geopend in Bosland, meer bepaald in Overpelt in het Heesakkerpark, Breugelweg z/n.

Gedeputeerde van Leefmilieu en Natuur en voorzitter van de vzw Regionaal Landschap Lage Kempen (RLLK) Ludwig Vandenhove was erbij.

Hij ging bij die gelegenheid nog eens in op het project rond groen, natuur en gezondheid (Vitamine Limburg), waarbij er nog heel wat mogelijkheden, ook economische,  voor Limburg zijn. Bovendien vroeg hij aandacht voor de parkrangers, die er samen met de gemeentelijke diensten voor zorgen dat de natuur in Limburg goed onderhouden wordt. 

Hieronder vindt u het persbericht en het artikel in Het Belang van Limburg van maandag 25 juni 2018.

 

Persbericht

Wandelen op hoger niveau in Bosland dankzij gloednieuw wandelnetwerk

Samen met de Boslandpartners en met steun van Toerisme Vlaanderen, werkte Het Regionaal Landschap Lage Kempen afgelopen jaar hard aan de uitbouw van een wandelnetwerk in Bosland. Zondag 24 juni werd het netwerk in avant-première geopend. De wandelervaring in Bosland wordt met het nieuwe wandelnetwerk naar een hoger niveau getild. In totaal kan er nu meer dan 400 kilometer gewandeld worden in Bosland.

Het wandelnetwerk Bosland werd zorgvuldig voorbereid in samenspraak met alle partners en betrokken partijen. De bestaande wandellussen zijn reeds van hoge kwaliteit.  Deze goed beheerde gebieden worden veel bewandeld en gepromoot, maar mensen vragen vaker naar wandelnetwerken. Enerzijds omdat men dit concept kent en waardeert, anderzijds omdat men graag zelf een route wil samenstellen naar eigen behoefte.

Jaak Fransen, burgemeester Overpelt: “Burgers zijn tegenwoordig zeer goed geïnformeerd en willen zelf graag uitstippelen waar ze gaan wandelen. Op deze behoefte spelen we nu in door de bestaande wandellussen te verbinden via maar liefst 260 kilometer aan nieuwe wandelpaden. Wandelaars kunnen zelf kiezen welke plekjes ze in Bosland willen ontdekken en kunnen op voorhand een leuke route uitstippelen door de knooppunten te selecteren. We zijn als Boslandgemeente heel fier op dit gloednieuwe wandelnetwerk en zullen het zeker als toeristische troef kunnen uitspelen.”

Ilse Ideler, directeur Regionaal Landschap Lage Kempen:” Om de kwaliteit van de wandelpaden te handhaven werd er voor de nieuwe paden een strenge selectie uitgevoerd: zo moesten de wandelpaden door landschappelijk gaaf gebied lopen, zoveel mogelijk onverhard zijn en werd er ook gekeken naar de veiligheid van de wandelaar.  De grote troeven van Bosland, namelijk de hoge natuurbeleving en de vele kindvriendelijke belevingselementen, worden door het wandelnetwerk met elkaar verbonden.“

Het Boslandnetwerk loopt door Lommel, Overpelt, Hechtel-Eksel en Peer en is te vergelijken met het Limburgs fietsknooppuntennetwerk. Dankzij dit wandelconcept met knooppunten is het mogelijk om de bestaande wandelroutes te combineren met onontdekte plekjes in Bosland. Het Boslandnetwerk is het tweede wandelnetwerk in Limburg, naast de Voerstreek. Er werden in totaal maar liefst 1650 nieuwe palen geplaatst, als aanvulling op de bestaande palen. In totaal zijn er 323 knooppunten in het netwerk, goed voor meer dan 400 kilometer wandelplezier in Bosland.

Jan Van Praet, hoofd bestemmingsontwikkeling Toerisme Vlaanderen: “Wandelen is naast fietsen één van de favoriete activiteiten van de toerist. Wat het netwerk in Bosland onderscheidt van de andere netwerken in Vlaanderen, is dat er wordt ingezet op de gezinsvriendelijkheid. De vele kindvriendelijke elementen die Bosland rijk is, worden met het knooppuntennetwerk met elkaar verbonden. Bovendien sluit het netwerk aan op de netwerken van Antwerpen en Nederland, waardoor Vlaanderen steeds beter al wandelend kan ontsloten worden.”

Het wandelnetwerk kan vanaf de zomervakantie bewandeld worden. Er wordt beroep gedaan op de wandelaar om de ‘foutjes’ in het netwerk te ontdekken, daarvoor zijn er 1000 proefkaarten voorzien die verkrijgbaar zijn via de toeristische infokantoren van de boslandgemeenten. In het najaar wordt dan de officiële netwerkkaart gelanceerd met nog leuke extra’s zoals een inspiratieboekje voor volwassenen én kinderen.

Ludwig Vandenhove, gedeputeerde van Leefmilieu en Natuur en voorzitter van het Regionaal Landschap Lage Kempen: “In de groenste provincie van Vlaanderen, zetten we graag in op de natuur. Niet alleen voor de natuurwaarden op zich, maar ook omwille van de positieve effecten van de natuur op onze gezondheid. De natuur is immers het beste medicijn voor een goede fysieke en mentale gezondheid. Daarom zijn we in Limburg het project ‘Vitamine Limburg’ gestart.  Dankzij het wandelnetwerk krijgt iedereen volop de gelegenheid om de groene plekjes in Bosland te ontdekken. Er werd voor de aanleg van het netwerk ook rekening gehouden met de draagkracht van onze natuur. Recreatie en natuur gaan hier hand in hand.”

De routes zullen via arbeiders uit de sociale economie worden gecontroleerd en in goede kwaliteit behouden blijven. De gemeenten stellen zich hiervoor garant. Het Regionaal Landschap zorgt via haar project Parkrangers voor de regie van het routeonderhoud.

De totale kostprijs van het project bedraagt 341.939 €. Toerisme Vlaanderen draagt hiervan 205.163 € bij via het impulsprogramma fiets- en wandelnetwerken, de overige 40% wordt via de gemeenten gefinancierd.


 

Zie ook Opening landduinen In den Brand van 03-06-2018,  Ecologie en economie gaan hand in hand op het circuit van Zolder van 25-09-2017 en Symposium 10 jaar Bosland van 18-10-2016  op deze website.