Eerste steenlegging nieuwe basisschool Sint-Aloysius Zepperen!

Na 15 jaar en heel wat inspanningen van vele vrijwilligers, was het op woensdag 28 mei 2008 eindelijk zover: de eerste steenlegging van de nieuwe basisschool Sint-Aloysius is een feit!


“Ik was blij om er persoonlijk bij te zijn, want ik weet welke inspanningen de Zepperse gemeenschap jarenlang gedaan heeft om van vier wijkscholen deze éne basisschool te maken in een uiterst mooie en zeldzame groene omgeving”, aldus burgemeester - federaal volksvertegenwoordiger
Ludwig Vandenhove/>. “Bovendien sluiten basis- en secundaire school nu perfect op mekaar aan.”

In feite is het de ideale schoolomgeving: lager en secundair onderwijs, die op elkaar aansluiten, een groene omgeving en weinig of geen verkeers- of mobiliteitsproblemen gezien de ligging buiten het stadscentrum!

Als alles vlot verloopt, moeten de werken afgerond zijn in het schooljaar 2009-2010.
“Ik geloof ook enorm in dorps- en wijkscholen”, aldus Ludwig Vandenhove, “zij zijn het ideale middel om het buurt- en wijkleven te stimuleren. De nieuwe basisschool in Zepperen is hier een mooi voorbeeld van”.

Zie ook de tekst ‘Scholen in de breedte’ op deze website.