Een Vlaams Ouderrechtencommissariaat

“Dat is mijn antwoord op de berichten van Amnesty International over de schendingen van de mensenrechten in de Vlaamse woonzorgcentra tijdens de eerste Coronagolf”, zegt Vlaams parlementslid Ludwig Vandenhove.

Elk burger verdient dezelfde rechten, jong of oud.
Ik heb al een tijdje een resolutie klaar.

Ik heb er zowel Wouter Beke, Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid, Gezin en Armoedebestrijding Wouter Beke, als Viceminister-president van de Vlaamse Regering en Vlaams minister van Binnenlands Bestuur, Bestuurszaken, Inburgering en Gelijke Kansen Bart Somers -vorige week nog - over ondervraagd.
Beiden zijn geen grote voorstander, omdat er, in tegenstelling tot bijvoorbeeld het Kinderrechtencommissariaat, geen internationale verdragen zijn, die het opleggen. Maar het is toch niet omdat het internationaal niet opgelegd wordt dat wij in Vlaanderen niet het goede voorbeeld kunnen geven.

Groen heeft al positief gereageerd, ik hoop dat we er een meerderheid in het Vlaams parlement rond vinden.”

Hieronder vindt u het persbericht van persagentschap Belga. (1)

  • (1)’Sp.a-parlementslid Ludwig Vandenhove vindt de oprichting van een Ouderrechtencommissariaat een goed idee. Meer zelfs’, Belga, maandag 16 november 2020.
     
  • Zie onder andere ook ‘JA voor een Ouderenrechtencommissariaat!’ van vrijdag 22 mei 2020 op deze website.
     
  • Foto: Shutterstock.com.