Een visie voor Sint-Truiden of de stad failliet?

Wat is het nu?

Eerst een grote persconferentie om het meerjarenplan 2020-2025 aan te kondigen (1), dan een raadscommissie waarin er grote onduidelijkheid ontstaat over de echte financiële toestand van de stad (2).

“De inhoudelijke klemtonen, die de CD&V-N-VA-Open Vld aangekondigd heeft tijdens een persconferentie op vrijdag 6 december 2019, zijn een verlengstuk van het bestuursakkoord dat zij afgesloten hebben”, zegt gemeenteraadslid Ludwig Vandenhove.
“Ter herinnering: nog voor de gemeenteraadsverkiezingen van zondag 14 oktober 2018 om de sp.a buiten spel te zetten.
Veel nieuws zit daar niet in.

Vanzelfsprekend zouden wij als sp.a bepaalde andere klemtonen leggen uit ons partijprogramma, waarmee we naar de gemeenteraadsverkiezingen getrokken zijn. Maar wie kan nu iets tegen (holle?) slogans hebben zoals een warme stad, een veilige stad, een leefbare stad, een veilige stad, een leefbare stad, een slimme stad en een levendige, gastvrije stad? Ook wij niet als sp.a, alleen zouden we ze op bepaalde punten anders invullen. En wij zouden de belastingen eveneens niet verhogen.

81 miljoen euro aan investeringen op 6 jaar?
Geen probleem voor ons als sp.a als daar geld voor is, maar dat is nog al onduidelijk. Bovendien moeten investeringen in de huidige periode van lage rentevoeten gerelativeerd worden.
Ter vergelijking: in mijn periode als burgemeester zaten wij aan een gemiddeld investeringsbedrag (in de begroting) van 10 miljoen euro per jaar met een rentevoet van 4 à 5 %, dus ongeveer hetzelfde, of zelfs meer gezien het verschil in rentevoeten.”

En dan de raadscommissie rond die meerjarenplanning van woensdag 11 december 2019.
De stad Sint-Truiden stevent af op een historische stadsschuld van 120 miljoen euro bij het einde van deze legislatuur.
In de meerjarenplanning staat voor 2023 13 miljoen euro ingeschreven van de verkoop van eigendommen, maar noch burgemeester Veerle Heeren, noch schepen van Financiën Jo François weet te zeggen over welke gebouwen het gaat.
“Sint-Truiden beschikt nauwelijks over 7 euro per inwoner om te investeren in de toekomst, in Vlaanderen bedraagt dat gemiddelde 46 euro”, aldus sp.a gemeenteraadslid Filip Moers. “Wij staan als stad ook heel achteraan in Vlaanderen als het gaat om onze financiële situatie.”

Mijn voorstel?”, aldus Ludwig Vandenhove.
De CD&V-N-VA-Open Vld schetst best duidelijkheid in de gemeenteraad van donderdag 19 december 2019 over de echte financiële toestand.
Het is erg voor de toekomst van onze stad Sint-Truiden dat zij de spaarpot, die ik als burgemeester nagelaten heb in 2012 er in één legislatuur doorgejaagd hebben.
Moest Veerle Heeren Limburgs gouverneur worden, dan laat ze ‘een mooi afscheidsgeschenk’ achter.”