In een stedelijke context hoort vandalisme erbij

We zouden nooit werk willen maken dat met camera’s afgeschermd moet worden. Dat druist in tegen de geest van wat publieke kunst moet zijn. (1)