Een relatief rustig jaar …

 

“Op communautair vlak was 2012 gelukkig een relatief rustig jaar.

Als B Plus kunnen we alleen maar hopen dat dit in 2013 niet anders gaat lopen, maar wellicht zal de realiteit anders zijn.” Dat schrijft Ludwig Vandenhove in de wintereditie van van B Flash, het trimestrieel informatieblad van B Plus.

Enerzijds zijn er de verkiezingen van 2014, waardoor de politieke partijen en de politici zich harder zullen willen profileren naarmate die dichterbij komen. Denken we maar aan de uitspraken van N-VA-voorzitter Bart De Wever op de avond van de gemeenteraadsverkiezingen van zondag 14 oktober 2012 in Antwerpen, waar hij meteen de parallel trok met de komende federale en Vlaamse verkiezingen.

Anderzijds is er de uitvoering van het “Vlinderakkoord” in het kader van de huidige regering Elio Di Rupo I.

Een aantal zaken zijn al operationeel, waaronder de splitsing van het kies- en gerechtelijk arrondissement Brussel - Halle - Vilvoorde, een dossier dat de Belgische politiek jaren beheerst, neen geblokkeerd heeft.

Een aantal andere elementen (“eerste fase bis”) zijn al ingediend bij het federale parlement, maar zijn nog niet gestemd. Zo is er de drastische hervorming en afslanking van de Senaat en de optie om de verkiezingen voor de federale en regionale parlementen en het Europees parlement om de 5 jaar te laten samenvallen.

En dan is er de uitvoering van de overdracht van bevoegdheden en de financiering ervan. Het gaat onder andere over elementen qua arbeidsmarktbeleid, zorg, kinderbijslag, wonen, justitie en mobiliteit.

Als B Plus hebben we altijd gezegd dat we ons positief kritisch zouden opstellen ten opzichte van deze staatshervorming en we gaan dat nu ook doen ten aanzien van deze fase.

We zitten met heel wat bemerkingen en/of vragen, zoals:

- Gaat de verdere bevoegdheidsverdeling op het terrein niet voor nog meer praktische problemen zorgen en gaat de burger niet nog minder van onze steeds maar ingewikkelder staatsstructuur begrijpen?

- De overheveling van de kinderbijslag naar de deelstaten.

De bedragen kunnen verschillen tussen Brussel, Wallonië en Vlaanderen.

Is dit niet het begin van een verdere (of echte) splitsing van de sociale zekerheid?

- Op het vlak van mobiliteit zouden we wel eens afzonderlijke (maximum) snelheden kunnen krijgen afhankelijk van het gewest;

- Worden nog overgeheveld: dierenwelzijn, filmkeuring, landbouwrampenfonds en grootstedenbeleid.

Gaan we anders tegen dierenmishandeling aankijken in Brussel, Wallonië en Vlaanderen?

U merkt het: er zijn nog heel wat onduidelijkheden en voor een aantal overhevelingen is de logica soms ver te zoeken. Opletten geblazen dus voor B Plus.

Grote media-aandacht was er op vrijdag 7 december 2012 toen de Franse, Waalse en Vlaamse gemeenschapsregering gezamenlijk vergaderden in het Elysette in Namen.

In het totaal waren er 9 agendapunten, maar de belangrijkste punten van bespreking en beslissing waren het cultureel samenwerkingsakkoord en de overheveling van de Nationale Plantentuin van Meise naar de Vlaamse Gemeenschap.

Ik heb het gebrek aan een cultureel samenwerkingsakkoord hier vaak aangehaald in dit voorwoord.

Waarom heeft dit zo lang moeten duren met onze naaste buren, terwijl er samenwerkingsakkoorden zijn met heel wat landen in de wereld?

In de media, in de Vlaamse alleszins, was er dan nog meer te doen over het gegeven van het naleven van het territorialiteitsbeginsel in de Vlaamse Rand dan over het akkoord zelf.

Het raamakkoord zou kunnen betekenen dat de Franstalige en de Vlaamse Gemeenschap nauwer gaan samenwerken op (inter)nationale cultuurevenementen,

zoals het filmfestival van Cannes, Bergen als culturele hoofdstad van Europa in 2015, het theaterfestival van Avignon, etc.

Deze gezamenlijke bijeenkomst - ze zou regelmatig herhaald worden - is een positieve stap tussen de gemeenschappen, maar dan moet het over inhoud gaan en niet (enkel) over het mediatieke aspect.

De betrokken politici moeten het echt en oprecht menen en dit soort vergaderingen niet enkel gebruiken voor de eigen achterban.

Als B Plus zullen we waakzaam blijven over de concrete implementatie van deze fase van de staatshervorming, temeer omdat dit volgens het regeerakkoord in de loop van 2014 moet gebeuren met de hete adem van de communautaire partijen in de nek.

De uiteindelijke uitwerking van deze fase van de staatshervorming - een (nieuw) beleid voeren met de nieuwe bevoegdheden - is voor de volgende gemeenschaps- en gewestregeringen.

Inmiddels wens ik u en uw familie het allerbeste voor 2013.

Ludwig Vandenhove

Gedeputeerde provincie Limburg

Voorzitter B Plus

 

Zie ook de tekst “Ludwig Vandenhove in B Flash!” op deze website.

Tags: