Een nieuwe staatsstructuur voor België?

De federale regering heeft de ambitie om tegen 2024 een nieuwe staatsstructuur voor België uit te tekenen.

Hoever staat het ermee?
Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove maakt een stand van zaken op.

 

Tags: