Een Limburgse canon, zoals in Nederland?

“Neen”, antwoordt minister van Onderwijs Ben Weyts op een vraag van Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove (VOORUIT).

In Nederland bestaat er niet enkel een nationale, Nederlandse canon, maar alle provincies hebben er eveneens een eigen canon. (1)

Vandaar mijn vraag, vermits onze Zuiderburen het voorbeeld bij uitstek zijn voor deze Vlaamse regering voor de Vlaamse canon.

Maar blijkbaar is de afkeer voor de provincies bij de Vlaamse regering zo groot dat op dat vlak geen vergelijking met Nederland opgaat.
Ik had eerst een mondelinge vraag gesteld om tenminste in debat te kunnen gaan, maar die werd zelfs geweigerd.

Die afkeer blijkt eveneens uit de actuele plannen om Limburg in te delen in 3 regio’s.

De bedoeling van de Vlaamse canon is een lijst van ankerpunten op te stellen over onze cultuur en voor onze geschiedenis. Hij moet onder andere dienen voor ons onderwijs en voor de inburgeringscursussen.
In Nederland is er op het niveau van de provincies werk gemaakt van een ‘regiocanon’, die zich toespitst op de lokale geschiedenis en erfgoed.

Hieronder vindt u mijn schriftelijke vraag en het antwoord van de minister.

Hieronder vindt u het artikel in Het Belang van Limburg van vrijdag 26 maart 2021. (2)

  • (1)’Blik op de regio’, faro, tijdschrift over cultureel erfgoed, jaargang 13, nummer 4, december 2020, pagina’s 50 en 51.