Een gemeenteraadslid mag alles weten en zeggen

Er is nu weer commotie in Sint-Truiden over het rapport van Audit Vlaanderen rond de werking van het vaccinatiecentrum en de rol van CD&V burgemeester Veerle Heeren daarin.
Mag het in een publieke vergadering besproken en bediscussieerd worden of niet?

“Voor mij is het duidelijk”, zegt gemeenteraadslid Ludwig Vandenhove.
Democratisch verkozen gemeenteraadsleden hebben recht op alle informatie en mogen erover spreken.
Zij moeten verantwoording kunnen afleggen tegenover hun kiezers.
De enige uitzondering zijn strikt persoonlijke feiten, maar hier gaat het over de werking van het vaccinatiecentrum en de rol van de burgemeester daarin.  

Waarom wil de CD&V het rapport angstvallig geheim houden? Zeer opvallend, het wekt de indruk dat er zaken niet mogen geweten zijn door de gemeenteraad en de bevolking.

Professor Doctor Herwig Reynaert van de Universiteit Gent deelt mijn mening dat er nergens wordt bepaald dat zulke forensische audit achter gesloten deuren moet besproken worden.

Ik verzet mij trouwens algemeen tegen de geheimhoudingsplicht van democratisch verkozenen.
Er wordt vrij systematisch mee gedreigd in de Sint-Truidense politiek.
Collega’s gemeenteraadsleden Gert Stas en Filip Moers hebben vorig jaar zelfs een brief van een advocaat in opdracht van de stad Sint-Truiden gekregen toen ze verkoopprijzen van onroerende goederen in een persbericht gebruikt hadden.
Gewoon afdreiging! Zo wordt er ook steeds gezegd dat gemeenteraadsleden, die lid zijn van de autonome gemeentebedrijven Autonoom Gemeentebedrijf voor de Ontwikkeling van Sint-Truiden (AGOST),  Patrimoniumbeheer Sint-Truiden (PATRI) en TRUPARK de informatie niet publiek mogen gebruiken of met de pers mogen delen. Zo kunnen de verkozenen hun werk niet doen. Trouwens, zulke autonome gemeentebedrijven hollen systematisch de bevoegdheden van een gemeenteraad uit.”  

Het Belang van Limburg brengt verslag uit over deze situatie in de krant van vrijdag 13 augustus 2021.

Lees hier ‘DE KERN van Liliane Casagrande ‘Rode loper voor Truiense oppositie’ (pagina 2) en ‘CD&V vraagt nu al geheimhouding van audit over Veerle Heeren’ (pagina 2).