Een eerste indruk

Het is essentieel om te beseffen dat een eerste indruk ook niet meer is dan dat: als mens zit je vol vooroordelen, door wat je persoonlijk hebt meegemaakt of meent te (her)kennen. (1)