Economisch herstel in gemeenten mag niet stilvallen

Dat zei Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove tijdens de plenaire vergadering van het Vlaams parlement op woensdag 7 juli 2021 naar aanleiding van de bespreking van de begrotingsaanpassing -begrotingsaanpassing light (BA light)- van de Vlaamse regering.

“Ook Belfius heeft daarvoor gewaarschuwd in de ‘Studie Lokale Financiën 2021’ (1)”, aldus Ludwig Vandenhove.
“Ik citeer: “Lokale besturen zijn de onmisbare schakel voor het economische herstel…” en “Staan lokale besturen financieel voldoende sterk? Is er marge voor de relance?”.

Vlaanderen moet permanent monitoren dat de financiële inspanningen naar de gemeenten niet stilvallen als ze de relancemaatregelen als gevolg van Covid-19 gaat afbouwen.

Hieronder vindt u mijn tussenkomst en de antwoorden van Vlaams minister van Financiën en Begroting, Wonen en Onroerend Erfgoed Mathias Diependaele en Viceminister-president van de Vlaamse Regering en Vlaams minister van Binnenlands Bestuur, Bestuurszaken, Inburgering en Gelijke Kansen Bart Somers. (2)”