Echte werken Diestersteenweg eindelijk begonnen!

“Na de werken aan de nutsvoorzieningen eind april 2012 door Infrax, zijn nu  ‘de echte werken’ aan de Diestersteenweg eindelijk begonnen.”, zegt burgemeester Ludwig Vandenhove.
“Hopelijk wordt de nieuw vooropgestelde deadline van eind januari 2013 gehaald.”

“Sommige burgers hebben onterecht kritiek op het stadsbestuur, omdat wij zogezegd nog meer druk hadden moeten uitoefenen op de hogere instanties om deze werken (sneller) uit te voeren.
In dergelijke moeilijke dossiers is het een kwestie van geven en nemen.
Bij teveel (politieke) druk of kritiek, dreigen de subsidies nog langer achter te blijven en de werken nog langer te duren.
Een goed evenwicht zoeken is de boodschap.”

Aquafin en Agentschap Wegen en Verkeer Limburg (AWV) zijn op maandag 20 augustus 2012 eindelijk gestart met de voorbereidende werkzaamheden voor de aanleg van de riolering en het herstel van het wegdek op de Diestersteenweg.

Op maandag 3 september 2012 starten de rioleringswerkzaamheden.

Voor de uitvoer van deze werkzaamheden is het noodzakelijk dat het afgesloten gedeelte van de  Diestersteenweg verder wordt uitgebreid.
De werfzone start aan de Melsterbeek en stopt achter het kruispunt met de Guvelingenlaan.

Op vrijdag 24 augustus 2012 werd het kruispunt met de Guvelingenlaan gefreesd en sindsdien is het niet meer mogelijk om de omleiding Guvelingenlaan, Nonnentaplaan, Rummenweg, Metsterenweg en Terbeek te volgen.

Enkel de omleiding via Melveren-Centrum, Hasseltsesteenweg, Schurhoven en Speelhoflaan blijft in gebruik.
Het fietspad op de Diestersteenweg blijft wel berijdbaar in beide richtingen tijdens de werkzaamheden.

Scholengroep Onze-Lieve-Vrouw vestigingsplaats Diestersteenweg (tuinbouwschool) is enkel bereikbaar via de Rummenweg.
Het is niet meer mogelijk om de tuinbouwschool Onze-Lieve-Vrouw te verlaten via de Diestersteenweg aangezien de werkzaamheden plaatsvinden vanaf de Melsterbeek en het gedeelte voor de tuinbouwschool Onze-Lieve-Vrouw opengebroken is.

Dit is zo afgesproken met de verantwoordelijken en de school en alle betrokken instanties op dinsdag 21 augustus 2012.
De school heeft natuurlijk geen andere keuze en wil zo snel mogelijk van de overlast af.

Afhankelijk van de weersomstandigheden zullen de werkzaamheden eind januari 2013 voltooid zijn.

“Ondanks het feit dat alle betrokken instanties (AWV, de Vlaamse Milieu Maatschappij (VMM), Infrax en de stad Sint-Truiden) vlot samenwerken om dit dossier zo snel mogelijk tot een goed einde te brengen, begrijpen de burgers mogelijk of zelfs niet dat deze werkzaamheden uiteindelijk meer dan een jaar zullen duren.

 

Het is heel moeilijk, zoniet onmogelijk, om als stadsbestuur of als lokale politie Sint-Truiden - Gingelom - Nieuwerkerken aan de burger uit te leggen dat deze weg zolang afgesloten blijft, terwijl er concreet gedurende een hele periode niet (zichtbaar) verder aan gewerkt werd.”, aldus burgemeester Ludwig Vandenhove.

Hopelijk trekken de bevoegde Vlaamse instanties uit dit dossier de nodige conclusies voor gelijkaardige toekomstige situaties. Immers, ook voor dit soort onverwachte omstandigheden zouden er specifieke maatregelen en financiële middelen moeten voorzien zijn. Waarom kan dit bijvoorbeeld wel als dit zich op een belangrijke ring of op een autostrade voordoet en niet op een nochtans vrij belangrijke invals- en verbindingsweg, zoals de Diestersteenweg in Sint -Truiden?

Hetzelfde geldt voor de communicatie naar de burger en naar het stadsbestuur en Sint-Truiden toe.
Als stadsbestuur krijgen wij steeds de klachten, omdat wij nu éénmaal dicht bij de burger staan, ook al zijn we er niet voor verantwoordelijk.
Alle Vlaamse en/of andere instanties, die met overheidsgeld werken, zouden dezelfde positieve sneller en positieve reflex naar de bevolking toe moeten hebben.
Ze vergeten dat de burger hen geheel of gedeeltelijk betaalt.

Ondanks alle inspanningen van de Vlaamse overheid, de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten (VVSG), de diverse nutsmaatschappijen, etc. blijft de coördinatie van openbare werken een probleem, zeker voor wat betreft ‘de getroffen burger’.”

Het aantal politiepatrouilles en de aanwezigheid van gemeenschapswachten zullen behouden en zelfs opgedreven worden op het hele (omleidings)traject, maar zeker bij het begin en het einde van de schooltijd.

Zie onder andere de teksten “Wegverzakking: Diestersteenweg afgesloten tot einde 2011” van 17 augustus 2011 en “Werken Diestersteenweg eindelijk gestart” van 25 april 2012 op deze website.