Driemaal NEEN!

VOORUIT Sint-Truiden had voor de gemeenteraadszitting van maandag 3 mei 2021 drie bijkomende agendapunten ingediend. Maar weer driemaal NEEN!

Nog maar eens een bewijs dat wij als VOORUIT  constructief en positief zijn, maar dat de CD&V-N-VA-Open Vld-meerderheid onze uitgestoken hand niet wil aanvaarden”, zegt gemeenteraadslid Ludwig Vandenhove.

“Het eerste punt ging over ‘Zonnepanelen op stadsgebouwen via burgerparticipatie’ in het kader van een klimaatvriendelijk gemeentelijk beleid.

Het tweede punt ging over de vraag om een brief te sturen naar de Limburgse Gouverneur en de Vlaamse regering om te pleiten voor het erkennen van Limburg als één regio in plaats van de provincie Limburg op te splitsen in drie regio ‘s.
Burgemeester Veerle Heeren heeft zich in de media diverse keren uitgesproken in die richting en wij wilden als VOORUIT haar steunen met die mening.
Gemeenteraadsvoorzitter Bert Stippelmans wimpelde het punt af met te zeggen dat het over “een debat voor een ander beleidsniveau ging”. Dus geen mening vanuit de meerderheid van CD&V, N-VA en Open Vld. Hij had het punt trouwens verwezen naar ‘varia’ en niet strikt beschouwd als een bijkomend punt. Dus geen mening...
Het is duidelijk dat er onenigheid is binnen het college van burgemeester en schepenen en dat de N-VA helemaal niet akkoord is met de stellingname van de burgemeester. (2)

Ten derde was er het voorstel ‘Openluchtfitness: oprichting werkgroep en uitwerking voorstel’. (3) Ook weggestemd.

Erg, maar wij zullen blijven komen met positieve voorstellen voor de stad Sint-Truiden.”

Hieronder vindt u de drie bijkomende punten.

  • Zie onder andere ook ‘Altijd NEEN!’ van dinsdag 26 januari 2021 op deze website.