Discriminatie in het onderwijs en op de arbeidsmarkt

Doctor Laura Westerveen heeft haar doctoraatsthesis aan de Vrije Universiteit Brussel (VUB) gemaakt rond de ongelijkheid in het onderwijs en op de arbeidsmarkt.

Na een toelichting van Laura was ik wel geïnteresseerd in welke mate de Vlaamse regering in het algemeen en Viceminister-president van de Vlaamse Regering en Vlaams minister van Binnenlands Bestuur, Bestuurszaken, Inburgering en Gelijke Kansen Bart Somers in het bijzonder in hun beleid al dan niet rekening willen houden met de beleidsaanbevelingen, die in haar thesis vervat zitten”, zegt Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove.
De weg is alleszins nog lang.”

Hieronder vindt u mijn schriftelijke vraag en het antwoord van de minister.