Dierenasiel Sint-Truiden gerenoveerd!

Het dierenasiel van Sint-Truiden is gerenoveerd.
Op donderdag 14 december 2011 brachten Limburgs gedeputeerde voor dierenwelzijn Walter Cremers en burgemeester Ludwig Vandenhove er een werkbezoek.

In 1994 gaf de stad Sint-Truiden een perceel grond voor een periode van 40 jaar in opstal aan de vzw Dierenbescherming Limburg voor de bouw van een nieuw dierenasiel.
Na de stopzetting van de overeenkomst met deze vzw in 2007 werd het gebouw overgedragen aan het stadsbestuur.
De uitbating van het dierenasiel in Sint-Truiden werd overgenomen door de vzw Dierenvrienden Sint-Truiden dat de grond en de gebouwen in erfpacht kreeg.

 

Met deze overdracht werd de goede samenwerking op lokaal vlak, die er al was tussen enerzijds de lokale
politie Sint-Truiden - Gingelom - Nieuwerkerken en het stadsbestuur van Sint-Truiden en anderzijds het dierenasiel alleen nog maar versterkt en werd er bijkomend gestalte geven aan het imago van Sint-Truiden als diervriendelijke stad.

 

 

 

 

Burgemeester Ludwig Vandenhove: “Het dierenasiel in Sint-Truiden is een vzw, die grotendeels afhankelijk is van subsidies en sponsoring en draaiende blijft dankzij vrijwilligers.
Uit het resultaat vandaag blijkt nog maar eens dat er heel wat mensen zijn met een hart voor deze onfortuinlijke dieren.
Het dierenasiel van Sint-Truiden vervult een echte voorbeeldfunctie.

 

 

Uit de energieaudit van Infrax bleek dat het gebouw, waarin het dierenasiel gehuisvest is, dringend aan renovatie toe was.
Er werd een beroep gedaan op diverse firma’s, de Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling (VDAB), het Technicum, het Koninklijk Technisch Atheneum (KTA) 2 en vrijwilligers om de renovatie te realiseren.
Dit ging van het leveren van materialen tot het ter beschikking stellen van gespecialiseerde kennis in functie van duurzaam renoveren en deze omzetten in de praktijk. Zo werd de verwarmings- en elektriciteitinstallatie vernieuwd, een relighting uitgevoerd en werd het dak vernieuwd en geïsoleerd. Verder werden de hondenhokken betegeld, werd het lokaal voor de dierenarts vernieuwd en werd de omgeving rond het gebouw aangelegd in duurzame verharding.”

 

 

Naast de investering van 169.551,00 EUR door het stadsbestuur van Sint-Truiden heeft de vzw Dierenvrienden zelf geïnvesteerd, samen met een aantal sponsors.
De volledige renovatie is gerealiseerd voor ongeveer 210.000,00 EUR. 

 

 

 

 

 

“Voor wat die sponsoring betreft, heeft het stadsbestuur een bemiddelende rol gespeeld, in het bijzonder door toedoen van mevrouw Liesbeth Radoes en de heer Jean-Pierre Claus van de dienst nutsvoorzieningen.
Ere wie ere toekomt.”, aldus burgemeester Ludwig Vandenhove.

 

 

De firma Sunny Energy uit Alken plaatste zonnepanelen op het dak waarvan de opgewekte elektriciteit gratis ter beschikking wordt gesteld van het dierenasiel.

 

 

Door al deze investeringen is het veel aangenamer in het dierenasiel, zowel voor de dieren, als voor de vrijwilligers en bezoekers.

 

 

Gedeputeerde Walter Cremers kondigde ook aan dat de provincie Limburg 75% subsidie zal voorzien voor een nieuwe uitbreiding van het dierenasiel vooral bestemd voor katten.
In het totaal zou het gaan om een inverstering van om en bij de 25.000,00 EUR.
De stad Sint-Truiden zal de overige 25% moeten bijdragen.
Als alles goed verloopt, kan dit nieuwe ‘kattenhotel’ geopend worden in 2013.

 

 

“Bij deze gelegenheid heb ik er nog eens voor gepleit dat er een nationale en/of Vlaamse wetgeving komt (dierenwelzijn is nu nog een federale materie, maar zou Vlaams worden volgens het nieuwe regeerakkoord), waarbij er per regio of streek verplicht een dierenasiel opgericht zou worden, zodat heel België/Vlaanderen gedekt zou zijn voor de opvang van dieren.”, besluit Ludwig Vandenhove.
Zie de website www.dekamer.be.

 

 

Zie onder andere de teksten ‘Dierenasiel wordt V.Z.W. en vangt loslopende dieren’ van 13 juli 2006 en ‘Weer (financiële) steun voor dierenasiel!’ van 25 februari 2009 op deze website.

 

 

Hierover is ook een artikel verschenen in Het Nieuwsblad van zaterdag 17 december 2011.