Defensie rekent zich rijk

Onder deze titel is er een bijdrage verschenen in ‘Knack’ van woensdag 24 februari 2010, waarin ook burgemeester - federaal volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove in zijn functie als voorzitter van van de commissie voor Landsverdediging van de Kamer van Volksvertegenwoordigers uitgebreid aan het woord komt.

Ludwig Vandenhove: “Ik blijf bij mijn stelling: kazernes sluiten is één zaak, ze verkopen en/of herbestemmen een heel andere.
Als burgemeester van Sint-Truiden kan ik er over meespreken na de sluiting van Bevingen en Brustem in 1996.”

 

 

 

 

Hieronder vindt u de integrale tekst van het artikel.

 

 

Knack
Defensie rekent zich rijk

 

 

Defensie wil tegen 2012 graag meer dan 60 miljoen euro binnenhalen met de verkoop van overtollige domeinen en kazernes. Dat blijkt uit interne documenten die Knack kon inkijken.

 

 

Minister van Defensie Pieter De Crem (CD&V) houdt de komende twee jaar uitverkoop. Het leger wil in totaal 2499,87 hectare domeinen weg, waarvan 1671,4 hectare in Vlaanderen. Het leger heeft dringend geld nodig en defensie hoopt met de verkoop een slag te slaan. Uit een intern document blijkt dat het leger tegen eind 2012 meer dan 60 miljoen euro wil ophalen. Voor 2010 staat er al 24,1 euro miljoen ingeschreven in de begroting.

 

 

Het plan is ambitieus maar niet nieuw. De Crems voorganger André Flahaut (PS) deed al verwoede pogingen om geld binnen te krijgen met de verkoop van infrastructuur en gronden. Zonder veel resultaat. Een militair domein verkopen blijkt namelijk makkelijker gezegd dan gedaan.

 

Het kasteel van Bevingen, in de buurt van Sint-Truiden, is een pijnlijke case. Het staat al veertien jaar te koop - al staat het níét op de huidige lijst van te verkopen domeinen. Kan ook niet, meent Ludwig Vandenhove, SP.A-burgemeester van Sint-Truiden en voorzitter van de commissie defensie in het federaal parlement. 'Het is een schandplek waar defensie liever over zwijgt.

 

Het militaire domein van Bevingen-Brustem, waar het kasteeltje deel van uitmaakt, was het eerste van enige omvang dat in 1996, tijdens de eerste grote besparingsronde bij defensie, in de etalage werd gezet. De stad Sint-Truiden kocht het vroegere vliegveld aan met de bedoeling er een bedrijventerrein aan te leggen. De sluiting van de kazerne had veel jobs gekost, en een bedrijventerrein moest dat verlies opvangen. De stad stelde ook voor om het kasteel in erfpacht te nemen, maar daar wou defensie niet van weten. 'Het was dezelfde redenering als die van minister De Crem vandaag: het leger heeft snel geld nodig', aldus Vandenhove.

 

Om een militair domein te kunnen verkopen, moet het overgedragen worden aan de aankoopcomités van het departement financiën. Het aankoopcomité start dan de procedure op en bepaalt een prijs voor het domein. En dat kost kennelijk bijzonder veel tijd. Om de bestemming van een militair domein te wijzigen, is ook een wijziging van het Gewestplan nodig. Ook dat zorgde voor heel wat vertraging. En dan is er nog de milieukwestie. Het domein van het vliegveld van Brustem was grondig vervuild. Veertien jaar na de sluiting is de sanering nog niet klaar. En het kasteel? Dat is nog altijd niet verkocht en is volledig vervallen.

 

Het genoemde bedrag van 60 miljoen euro dat defensie hoopt binnen te rijven met de verkoop van infrastructuur, is be-rekend zonder rekening te houden met de saneringskosten. Ook dat blijkt uit de interne documenten. Hoeveel terreinen er vervuild zijn en hoe zwaar precies, is moeilijk in te schatten.

 

'Wat we wel weten is dat defensie tot tien jaar geleden helemaal niet bezig was met milieuzaken', zegt Dirk Deboodt van de legervakbond ACOD-Defensie. 'Vroeger golden eigen wetten op de militaire domeinen. Oude accu's werden gewoon in de grond gestopt, net als gebruikte olie en andere materialen. Ook de Duitsers lieten destijds heel wat domeinen vervuild achter. Zij staken voor hun vertrek hopen munitie onder de grond.'

 

Minister De Crem verklaarde in de commissie landsverdediging dat het departement de domeinen en de onroerende goederen verkoopt in de staat waarin ze zich bevinden. 'Alleen de saneringskosten van de bodem worden door defensie ten laste genomen. De saneringskosten voor de domeinen die in 2010 nog worden verkocht, worden geraamd op 2,3 miljoen euro', aldus de minister.

 

Om een idee te krijgen van de omvang van de kosten: de NMBS liet 396 hectare vervuilde grond saneren. De operatie liep over twintig jaar, en er werd een budget van 66 miljoen euro voor uitgetrokken. Daar zijn de kosten voor bodemtests, voorafgaand aan een sanering, nog niet in verrekend.

 

Het Rekenhof kijkt toe op de verkoop van militaire domeinen en de saneringsproblematiek. Het hof, dat de begroting van defensie nauwlettend in de gaten houdt, tikte het departement defensie de voorbije jaren herhaaldelijk op de vingers omdat het de verkoop van infrastructuur telkens weer overschat. Voor 2008, bijvoorbeeld, haalde defensie nog geen derde binnen van het bedrag dat begroot stond voor de verkoop van infrastructuur en domeinen.

 

Bij defensie zijn ze zich van geen kwaad bewust. Bij de persdienst klinkt het enkel dat de berekeningen en schattingen wel degelijk 'realistisch' zijn. 'De toekomst zal aantonen dat dit plan wel haalbaar is.'© Roularta Media Group

 

Hierover is ook een artikel verschenen in het maartnummer van Bedrijviglimburg, een maandelijkse uitgave van de Kamer van Koophandel Limburg (Voka).

 

 

Zie onder andere ook de tekst ‘Gemakkelijker gezegd dan gedaan!’ van 6 november 2009 op deze website.