De waarheid heeft haar rechten!

Tijdens de gemeenteraadszitting van maandag 15 december 2008 kreeg Lijst Burgemeester (sp.a-Groen!) het verwijt agendapunten toe te voegen zonder dat deze besproken waren/zijn tijdens het college van burgemeester en schepenen.


Zowel fractieleider Marleen Thijs, als burgemeester Ludwig Vandenhove benadrukten in de huidige politieke situatie geen andere keuze te hebben, omdat CD&V en Open VLD dat al ettelijke keren gedaan hebben, zoals uit het overzicht, opgemaakt door de stedelijke administratie, blijkt.
Objectievere informatie kan niet!
Voor alle duidelijkheid: het agendapunt van Groen! in juni 2007 is in onderling akkoord tussen alle coalitiepartners toegevoegd.

“Nu is het nog maar eens duidelijk wie hiermee begonnen is en wie blijkbaar Lijst Burgemeester (sp.a-Groen!) in het bestuur van de stad buiten spel wil zetten.”, zegt Marleen Thijs.
“De echte inhoudelijke discussie over een verwarmingspremie voor de Truienaren, die het minder goed hebben en een loonsverhoging voor het stadspersoneel ‘onderaan de ladder’, durfden en durven CD&V en Open VLD blijkbaar niet aan, zoals bleek tijdens de gemeenteraadszitting van maandag 15 december 2008.”/>

“Wij hebben lang gewacht om punten toe te voegen aan de agenda van de gemeenteraad en hebben dit nu enkel als signaal gedaan aan CD&V en Open VLD dat zij dit ook zomaar niet kunnen als meerderheidspartijen.
Wij kijken benieuwd uit naar hun reactie!”, besluit Marleen Thijs.