De Vlaamse begroting na Covid-19

Op dinsdag 28 april 2020 gaf minister voor Vlaams minister van Financiën en Begroting, Wonen en Onroerend Erfgoed Matthias Diependaele een eerste toelichting in de Commissie voor Algemeen Beleid, Financiën, Begroting en Justitie van de gevolgen van Covid-19 voor de Vlaamse begroting en de meerjarenplanning.

Vlaams parlementslid Ludwig Vandenhove volgde de Commissie online.

“De minister heeft een goed overzicht over de diverse bevoegdheden gegeven. En natuurlijk is dit een voortschrijdende situatie”, zegt Ludwig Vandenhove.

Als sp.a hebben wij een eerste aantal vragen en bemerkingen.

-Het overzicht bevat de tot nu toe getroffen maatregelen door de Vlaamse regering en de budgettaire consequenties ervan.
Hiervoor is voorlopig een provisie voorzien van 2,5 miljard euro, maar wellicht zitten ze daar al boven.
Het is belangrijk om deze middelen afzonderlijk te houden, zodat we kunnen zien in welke mate deze Coronacrisis gevolgen heeft voor de begroting van dit jaar en voor de volgende jaren.

-Die 2,5 miljard euro, die wellicht nog zal stijgen als gevolg van de evoluties van de pandemie, zijn niet de enige middelen, die uitgegeven worden in het kader van Covid-19.
Er zijn nog een aantal andere maatregelen, die aangerekend worden op de eigen posten van de diverse departementen.
In dezelfde zin zijn er een aantal uitgaven, die nu niet of minder gaan gebeuren. Een goed voorbeeld hiervan zijn de dienstencheques, waarvan minder gebruik gemaakt wordt.
Wij moeten hier als Vlaams parlement een goed zicht op krijgen.
Enkel op die manier kunnen we weten hoeveel middelen elke minister heeft om haar/zijn eigen beleid uit te voeren.

-In die 2,5 miljard euro zit een zogeheten Noodfonds  voor 200 miljoen euro voor de semi -publieke sector. Ondanks de vragen, ook in andere Commissies, zoals ik in de Commissie Landbouw, Visserij en Plattelandsbeleid op woensdag 29 april 2020 aan minister voor Economie, Innovatie, Werk, Sociale economie en Landbouw Hilde Crevits stelde, krijgen we slecht zicht op wat daar allemaal gaat inzitten.
Ik heb de indruk dat dat zowat de RESTCATEGORIE gaat worden en dat dat ruim onvoldoende gaat zijn om alle sectoren te bedienen, waarvoor geen concrete maatregelen zijn genomen. Frappant blijft voor mij dat de sierteelt daar bijvoorbeeld onder valt, hoewel dat strikt genomen landbouw is. Ik blijf mij daarbij de bedenking maken waarom de HORTA of Arvesta-ketens, voorheen AVEVE, onderdeel van de Boerenbond (BB), wel mochten openblijven.

Opletten of de BB passeert weer diverse malen via de kassa. (1)

-Welke volgorde qua ministers of bevoegdheden wordt er gehanteerd bij de verdeling van die 2,5 miljoen euro en bij dat Noodfonds? Of is er geen volgorde en is het van wie eerst vraagt, eerst krijgt? Of heeft de Vlaamse regering bepaalde prioriteiten vastgelegd?

-De meerderheid spreekt nu ineens van een investeringsregering.
Dat is niet correct, het blijft een besparingsregering, ondanks alle maatregelen als gevolg van Covid-19.”

Op dinsdag 12 mei 2020 zal dit debat verdergezet worden.
Dan zal er een algemene toelichting gebeuren door de minister Matthias Diependaele voor alle departementen.

  • Foto: commons.wikimedia.org, spotter 2, eigen werk.