De stad Sint-Truiden moet keuzes maken qua sociaal beleid en qua bejaardenvoorzieningen!

Op zaterdag 13 oktober 2007 vond de viering plaats van 40 jaar rustoord ’t Meiland.
Bij die gelegenheid schetste burgemeester
Ludwig Vandenhove/> de uitdagingen voor de stad Sint-Truiden op het vlak van bejaardenvoorzieningen.


Mensen worden ouder, leven steeds langer. Bij het in gebruik nemen van ’t Meiland was de gemiddelde leeftijd 72 jaar, nu  84 jaar.


“Het beleid op het vlak van de bejaardenvoorzieningen is in Zuid-Limburg en in Sint-Truiden één van de uitdagingen”, aldus Ludwig Vandenhove.
De cijfers zijn duidelijk: terwijl Sint-Truiden in het jaar 2000 iets meer dan 8 000 inwoners telde, die ouder waren dan 60 jaar, zullen er dat in 2016 11 500 zijn.
Met andere woorden, op een bevolking van 39 000 inwoners, betekent dit dat binnen enkele jaren bijna 1 op 3 inwoners ouder dan 60 jaar zal zijn.

“Als overheid en als stad Sint-Truiden moeten we op dat vlak onze verantwoordelijkheid opnemen, immers zorgen voor onze bejaarden, voor hen, die onze maatschappij van vandaag gemaakt hebben, is een basistaak, die geld mag kosten”, aldus Ludwig Vandenhove.
En het Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn (OCMW) en de stad hebben ter zake heel wat plannen qua investeringen.
Vooreerst is het de bedoeling een nieuw rustoord, een woon- en zorgcentrum van 150 woongelegenheden, te bouwen aan de Diestersteenweg. De vleugel, die daardoor vrijkomt in ’t Meiland, net zoals het bejaardentehuis Sint-Laurentius in Brustem, moeten dan creatief ingevuld worden. Beide voorzieningen voldoen immers niet meer aan de moderne noden van deze tijd.
Vervolgens moeten de voorzieningen opdat bejaarden zolang mogelijk thuis opgevangen kunnen worden, uitgebreid worden (poetsdienst, gezinszorg, maaltijdbedeling, klusjesdienst, mantelzorg, gezelschapsdienst, etc.).
Ook is er meer en meer behoefte aan serviceflats of bejaardenwoningen.
Tot slot kan een stad als Sint-Truiden ook niet achterblijven op het vlak van nieuwe voorzieningen, zoals een dagverzorgingscentrum.
“Tel hier nog de uitbreiding en aanpassing van de OCMW-gebouwen bij langs de Hoge Veser en de bouw van een Sociaal Huis, en het plaatje is compleet”, aldus burgemeester Ludwig Vandenhove.

“Sociaal beleid is een basistaak van de overheid en mag bijgevolg geld kosten”, aldus Ludwig Vandenhove. “Samenwerking met de privé -sector is hierbij niet uitgesloten, onder welke vorm dan ook, maar voor de bejaarde moet de voorziening betaalbaar blijven”.

Belangrijk bij de ouderenzorg is ook dat het om een zeer arbeidsintensieve sector gaat, hetgeen heel wat tewerkstelling oplevert.

“Uitdagingen genoeg dus voor het beleid”, aldus burgemeester Ludwig Vandenhove.

Hieronder vindt u een aantal uitspraken die burgemeester en federaal volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove in de rand van deze viering deed.

Wat zijn de tijden toch veranderd!
“Ik herinner mij alsof het gisteren was toen ik samen met mijn grootvader Louis ging kijken naar de bouwwerken van rustoord ’t Meiland.
Mijn grootvader zei mij toen dat men een bejaardentehuis voor rijke mensen aan het bouwen was en dat hij en/of onze familie er nooit terecht zouden kunnen omdat het er te duur zou zijn.”

Een tekort is geen verlies!
“Sociaal beleid en seniorenvoorzieningen zijn voor mij een basistaak van de overheid.
De overheid in het algemeen en de stad Sint-Truiden in het bijzonder moeten er dan ook geld durven in investeren en er belastingen voor durven vragen van de bevolking.
Trouwens, een OCMW en/of een stad kunnen wel een tekort hebben, maar geen verlies maken.
Privé-bedrijven kunnen wel verliezen maken.”