De Raad van State

De Raad van State is een essentieel onderdeel van ons democratisch bestel.

Iedereen is gelukkig vrij  - buiten de financiële drempel - om gebruik te maken van de Raad van State. Vele burgers, organisaties, overheden, politici in de ene of andere functie en/of richting, etc. doen dat ook.

Verklaringen dat de Raad van State te traag werkt, individuele belangen behartigt, etc. als het klagers niet goed uitkomt, zijn kortzichtig , neen zelfs hypocriet.

Iedereen gelijk voor de wet, ook voor de Raad van State!