De onderste steen moet boven komen …

“Met alle recente schandalen in de stad Sint-Truiden hebben de bevolking en de gemeenteraad recht op volledige duidelijkheid over wat er gebeurd is met de zogeheten lening aan ereburgemeester Jef Cleeren. Maar ook over eventuele andere malversaties’, zegt gemeenteraadslid Ludwig Vandenhove.

Hoe kunnen we zeker zeggen dat het nu zal ophouden?

Waarom doet de stad Sint-Truiden geen officiële klacht bij het parket met burgerlijke partijstelling tegen de financieel directeur? Dat is de enige manier om alles boven water te laten komen, vooral wie en welke politici nog op de hoogte waren/zijn van die lening en de financiële constructie erachter.
Wij hebben dat als VOORUIT gevraagd tijdens de gemeenteraad van maandag 26 september 2022. (1)

Voor ons als VOORUIT zijn alle middelen goed om de volledige waarheid te weten. Daarom zijn wij als VOORUIT akkoord gegaan met de aanstelling van een tuchtcommissie, vooral omdat het een partijoverschrijdend initiatief is. Maar voor ons is dat maar een begin en alles moet decretaal in orde zijn, zodat er zeker geen procedurefouten gemaakt worden.

Een ambtenaar van een andere gemeente, die oordeelt over een andere ambtenaar is voor ons echt niet voldoende geloofwaardig. En een politiek samengestelde commissie, de bevolking in Sint-Truiden vertrouwt bepaalde politieke partijen en politici niet meer.

Wat willen wij als VOORUIT nog meer? Als het ware ‘een drietrapsraket’.

1.De vraag aan Audit Vlaanderen om de zaak bij prioriteit te onderzoeken

Het college van burgemeester en schepenen heeft die vraag inmiddels formeel gesteld.
Als de resultaten van het onderzoek door Audit Vlaanderen bekend zijn, moeten de nodige politieke conclusies getrokken worden. Met andere woorden, wie waren de politieke verantwoordelijken, die op de hoogte waren van de constructies, die de financieel directeur opgezet heeft? Zij moeten dan ook echt een stap opzij zetten.

2.Doorlichting van de financiële situatie van  de stad Sint-Truiden via een externe audit

Dan gaat het over de stad Sint-Truiden en de ondergeschikte instellingen en de Autonome Gemeentebedrijven (AGB’s).
Wie gelooft de cijfers nog van die financieel directeur?

3.Inschakelen van het parket door de stad Sint-Truiden met burgerlijke partijstelling

Als VOORUIT dringen wij daarop aan.
Dan wordt echt ‘de onderste steen boven gehaald’.
Wie niets ‘misdaan’ heeft, moet niets ‘vrezen’."

Hieronder vindt u het artikel dat hierover op de lokale nieuwswebsite www.trudocs.be staat. (2)