De moraal

De moraal moet terug in de politiek en uit de kunst.
In de politiek horen goede daden, in de kunst goede werken. (1)