De laatste getuigen uit concentratie- en vernietigingskampen.

‘De laatste getuigen uit de concentratie- en vernietigingskampen’ is een initiatief van de vzw ‘De werkgroep 10 december 2008’.

In dit werk worden meer dan 70 ‘overlevenden’ van de Tweede Wereldoorlog geïnterviewd door jongeren uit Brusselse, Waalse en Vlaamse secundaire scholen.
De confrontatie tussen oud en jong maakt geschiedenis levend en leert dat verdraagzaamheid en respect voor de mensenrechten geen betekenisloze begrippen en idealen zijn.

 

De getuigenissen worden aangevuld met documentaire en historische gegevens over de belangrijkste concentratie- en uitroeiingskampen, het Nacht und Nebel-plan, de organisatie van het verzet en de hulp aan slachtoffers, enz.

 

Naast een meeslepend humanitair, historisch verhaal is het boek een didactisch instrument voor het secundair onderwijs, overeenkomstig met de eindtermen en de vakoverschrijdende eindtermen (geschiedenis, herinneringseducatie, vredesopvoeding ...).

 

 

 

 

Hieronder vindt u integraal het nawoord dat burgemeester
Ludwig Vandenhove schreef voor de tweede druk van deze publicatie.

 

 

Het is als burgemeester van de stad Sint-Truiden een grote eer om een kort nawoord voor de herdruk van dit boek te mogen schrijven.

 

 

De stad Sint-Truiden en ikzelf als burgemeester (en in mijn vorige functies als senator en federaal volksvertegenwoordiger) hebben dit project van ‘De laatste getuigen’ onmiddellijk en onder allerlei vormen gesteund en we zullen dit blijven doen met gelijkaardige initiatieven.

 

 

Als overheid in het algemeen en als stad in het bijzonder is het onze taak om de bevolking, maar vooral de jongeren, te blijven herinneren welke gruwelen oorlog en onverdraagzaamheid met zich meebrengen.
We zien dit nog dagelijks via de media op zoveel plaatsen in de wereld.

 

 

Een gemeente of stad is het beslissingsniveau dat het dichtst bij de burger staat en dat dan ook het best geplaatst is om herinneringseducatie en vredesopvoeding  dichtbij kinderen en jongeren te brengen.

 

 

Als stad Sint-Truiden hebben we dat altijd gedaan en zullen we dit blijven doen: via eigen acties of via medewerking aan projecten, zoals dit boek.
De uitdaging is om telkens nieuwe, originele initiatieven te nemen en dit boek kadert hier perfect in.

 

 

Of hoe je wereldproblemen ‘in de Dorpsstraat’ brengt!

 

 

Namens het college van burgemeester en schepenen van de stad Sint-Truiden,

 

 

Ludwig Vandenhove
burgemeester

 

Het boek is uitgegeven door Academic & Scientific Publishers (ASP) te Brussel.
Zie de website www.aspeditions.be voor meer info.

 

Zie onder andere ook de tekst ‘Genummerd voor het leven’ van 18 januari 2010 op deze website.