De hotelschool 'Terbiest' bestaat 15 jaar!

“Als mede-initiatiefnemer is dit ook voor mij een belangrijk, zelfs een emotioneel moment”, aldus Ludwig Vandenhove, één van de sprekers tijdens de academische zitting van woensdag 23 april 2008 op het Kasteeldomein Terbiest.


Hieronder vindt u de integrale tekst van de speech van burgemeester Ludwig Vandenhove.“Het is net alsof het gisteren was dat ik samen met Willy Deturck, Bob Lavigne en enkele anderen besloot om in Sint-Truiden een vestiging van de Hasseltse hotelschool uit de grond te stampen. Ik spreek van het voorjaar 1993”/>, aldus burgemeester-federaal volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove.
“Namen noemen is altijd gevaarlijk, maar niemand zal het mij kwalijk nemen dat ik in eerste instantie vooral Willy en Bob noem, in tweede instantie Nadine Libens, eerste coördinator van de hotelschool ‘Terbiest’ en Simon Remels, toen directeur van het huidige Koninklijk Technisch Atheneum (KTA), waar de tuinbouwschool op Terbiest onder ressorteerde.”

“Ik herinner mij nog de officiële ontvangst op het stadhuis van Sint-Truiden, al was het maar dat ik nerveus was voor mijn toespraak. Het was voor mij immers de eerste officiële toespraak in de stadshallen. Later, toen ik op 1 januari 1995 burgemeester werd, zouden er nog heel wat volgen!”, zegt Ludwig Vandenhove.


“En dat is precies wat mij, naast zovele andere elementen, blijft aantrekken in het domein ‘Terbiest’ in het algemeen en de hotelschool in het bijzonder. Ik was er al mee bezig voor ik burgemeester werd, en realisaties, die je kan teweegbrengen buiten de politiek doen zeker evenveel, zoniet meer plezier als de dingen, die je in en/of via de politiek realiseert”, zegt Ludwig Vandenhove.
“Dit geldt de dag van vandaag nog meer dan ooit. De burger vindt alles vanzelfsprekend, zeker en vooral de vele positieve dingen, die de politiek realiseert.”

Bij de vestiging van de hotelschool ‘Terbiest’ hadden we een dubbele doelstelling: enerzijds het onderwijsaanbod (van het gemeenschapsonderwijs-GO!) in de regio uitbreiden, anderzijds de verdere verloedering van het volledige domein tegengaan.
Van bij het begin was het duidelijk: waar voordien alles rond de school draaide, moest nu de school onderdeel worden van een door de Truienaar en de brede omgeving veel te weinig gekend domein met heel wat troeven.
Vandaag is deze visie meer dan ooit actueel! In feite waren wij de voorlopers van het idee van de brede school.

Het zou ons te ver leiden om hier in detail op in te gaan op alle mogelijke initiatieven, die in de loop van deze 15 jaar genomen zijn op dit domein ‘Terbiest’ en waarvan de meeste gelukkig nog steeds bestaan en zelfs meer dan ooit bloeien.
Een overzicht zonder volledig te zijn: de hotelschool zelf, de ‘Dag van het Gemeenschapsonderwijs’ onder de naam ‘Terbiessimo’, het alternatief tewerkstellingsproject vooral gericht op groenonderhoud, ‘Kunst Groen’, de beeldentuin, de vissersclub, de vestiging van talrijke verenigingen (cultuur, sport, jeugd) met steun van de stad Sint-Truiden, de oprichting van een autonome Vereniging Zonder Winstoogmerk (VZW) Sint-Joriskapel met onder andere de jaarlijkse Sint-Jorisfeesten en het project rond de restauratie van de kapel, de vestiging van en de samenwerking met de VZW Auctores, die zich bezighoudt met autisme in de brede zin van het woord en de talrijke initiatieven rond de renovatie en de herbestemming van het kasteel.
En zeggen dat ik van ver of dichtbij bij al die initiatieven betrokken ben!

Ook zonder in detail te treden, wil ik voor mezelf een aantal concrete suggesties doen voor de verdere ontwikkeling van dit domein ‘Terbiest’ en dus ook van de hotelschool:
- de hotelschool verder uitbouwen, gebruik makend van de diverse mogelijkheden, die het domein inmiddels biedt (zie hierboven).
Kan je je een bredere school voorstellen?
Hierbij moet wel nagedacht worden hoe de hotelschool, die nu tot de scholengroep Hasselt behoort, nauwer betrokken kan worden met de werking van de scholengroep Zuid-Limburg, vooral op het vlak van netwerk, promotie, etc.;
- GO! moet eindelijk keuzes maken voor wat betreft de restauratie van het kasteel: een troef mag geen nadeel worden voor de school en voor het domein!;
- het domein en de school moeten het hart worden van het buurtleven in en om ‘Terbiest’, onder andere gebruikmakend van de vele mogelijkheden, die de stad Sint-Truiden terzake biedt.
De eerste burenborrel naar aanleiding van de opendeurdag van de school en de Sint -Jorisfeesten op zondag 20 april 2008 was hiertoe een goede aanzet;
- de structuur verder uitbouwen, waarbij alle instanties en verenigingen betrokken zijn, die, zich momenteel situeren op het domein.
De optredens, die dit jaar al voor de derde keer op rij doorgaan in augustus en de Sint-Jorisfeesten zijn hiervan goede voorbeelden.
Waarom bijvoorbeeld geen gemeenschappelijke website?;
- het park echt openstellen voor de buurt en de Truienaar.
Hierbij kan gedacht worden aan een protocol met de stad Sint-Truiden en waarom niet aan een nieuw project in het kader van de sociale economie voor het onderhoud, etc.

Proficiat aan al diegenen, in en/of buiten de hotelschool, die de afgelopen 15 jaar hebben bijgedragen aan de groei en bloei van dit domein en de school.