De Grote Markt, Portugal en de matten

“De Grote Markt in Sint-Truiden: het is het echte centrum van Sint-Truiden, ook in de politiek”, zegt gemeenteraadslid Ludwig Vandenhove.

Voor alle duidelijkheid: voor ons als sp.a was de heraanleg van de Grote Markt geen prioriteit. Maar goed, het is nu eenmaal gebeurd.
Wij hebben ons er al altijd vragen bij gesteld en sp.a-fractieleider Filip Moers is er dikwijls genoeg over tussengekomen in de gemeenteraad.

Met de terechte kritiek op de vuile stenen en de aankondiging dat er matten gelegd zullen worden bij grote evenementen, is het thema opnieuw actueel.

En wat doe je dan als gemeenteraadslid uit de oppositie? Vragen stellen, dat is ons werk.

De CD&V-Open Vld-oppositie doet er alles aan om het ons moeilijk te maken om ons democratisch recht uit te oefenen.
Een gemeenteraadslid heeft recht op een onmiddellijk antwoord als er technische vragen gesteld worden (geen politieke, is logisch!), dat staat zo in het gemeentedecreet. Maar in Sint-Truiden wordt daar een eigen interpretatie over gegeven: de vraag moet eerst behandeld worden op een vergadering van het college van burgemeester en  schepenen en dan krijg je als gemeenteraadslid pas antwoord.
Ik heb de stadssecretaris (tegenwoordig algemeen directeur!) daar al ettelijke malen op gewezen.
Strikt genomen is dat haar verantwoordelijkheid, zij is er voor alle democratisch verkozen gemeenteraadsleden en alle burgers, niet enkel voor de burgemeester en de schepenen.

Welke vragen heb ik vorige week vrijdag 3 augustus 2018 schriftelijk gesteld?
1.Wat hebben de werken op de Grote Markt uiteindelijk gekost?
Wat was de oorspronkelijke raming? Dus voor hoeveel meerwerken en de kostprijs van de dading zijn er geweest?
2.Wat kosten de matten, die er nu gelegd worden?
3.Wat heeft de reis naar Portugal gekost om de stenen te gaan kiezen?
Wie is mee geweest van de stad?
Zijn de aannemer of andere privéfirma’s tussengekomen in die onkosten?

Na nietszeggende antwoorden en diverse malen gemaild te hebben, heb ik op maandag 6 augustus 2018 uiteindelijk het volgende antwoord van de administratie gekregen (enkel op vraag 1):

 

Conclusie!
-De totale kostprijs van de Grote Markt bedraagt 4 460 269, 35 euro ten opzichte van 2 252 635, 80 als raming. Dus dubbel zoveel als gepland!
-Wat kosten de matten, waar iedereen ons in gans het land nu al mee uitlacht? Het antwoord krijgen we niet.
Ondertussen stellen we vast dat in Brustem, waar dezelfde stenen liggen, dit weekend de kermis doorgaat en er geen matten liggen.
Zijn die matten het zoveelste ‘fake-verhaal’ van schepen Bert Stippelmans?
-De reis naar Portugal: ook geen antwoord. Nochtans is het simpel: ofwel ben je in Portugal geweest om die stenen te kiezen, ofwel niet.
Het is in het eigen voordeel van schepen Bert Stippelmans om hier zo snel mogelijk kleur over te bekennen.
Indien ja, wat heeft het gekost en wie heeft de reis betaald. Ofwel de aannemer, ofwel de stad.
Indien in dit geval de aannemer de reis of een gedeelte ervan betaald zou hebben, kunnen we ons nog meer vragen stellen bij de uiteindelijke kostprijs en de afgesloten dading.

De bevolking heeft recht op deze belangrijke informatie en wij doen als sp.a-oppositie gewoon ons werk voor die bevolking.
Zoals altijd, verwacht ik dat schepen Bert Stippelmans nu ook eerst de media zal informeren in plaats van de democratisch verkozen gemeenteraadsleden. En weet je wat? Ik zou er in dit dossier deze keer geen problemen mee hebben.”  

 

Zie ook Van leugens tot moddergevecht van 04-07-2018 en Meerprijs heraanleg Grote Markt van 05-12-2016 op deze website.

Foto: hbvl.be