Crisis in de varkenshouderij: fundamentele beslissingen graag

De varkenshouderij in Vlaanderen verkeert momenteel weer maar eens in crisis.

In de Commissie voor Landbouw, Visserij en Plattelandsbeleid van woensdag 15 september 2021 werd er over gedebatteerd.

De aanhoudende crisis bij varkenshouderijen baart ons als VOORUIT ook zorgen’, zegt Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove.
De varkenshouders worden geconfronteerd met permanente financiële onzekerheid, hun levenswerk staat vaak op de helling en er is een gebrek aan perspectief.
Hier moet verandering moeten in komen.

Varkenshouders vragen zich terecht af of er in Vlaanderen überhaupt nog ruimte is voor de gemiddelde varkenshouder en niet enkel meer voor de korte ketenboer of voor de grote speler, die actief is in heel de keten.
Zelfs landbouworganisatie Algemeen Boerensyndicaat (ABS) stelt zich -terecht-vragen bij het actuele Vlaamse model voor de varkenshouderij dat zeer sterk focust op de export en op het feit dat de meerwaarde, die de varkenshouders produceren, vooral voor de distributiesector bestemd is.
Is het verstandig om te blijven inzetten op een uitbreiding van de productie wanneer de binnenlandse en de Europese markt steeds meer en voor langere tijd ‘volzet afficheert’?
Zij willen dat de focus komt te liggen op de binnenlandse bevoorrading door voluit in te zetten op het Certus-label -een kwaliteitslabel- voor de binnenlandse markt.

Het is onbegrijpelijk dat Belgische retailers zich bevoorraden in bijvoorbeeld Spanje terwijl wij hier met zulke crisis in de varkenssector kampen.

Op korte termijn moet er steun komen voor de varkenshouders, maar op lange(re) termijn moeten we naar een ander model in de sector. Zoals met zovele problemen in de landbouw, is ook dit dossier altijd maar naar achter geschoven.”

Hieronder vindt u de tussenkomst van Ludwig Vandenhove. (1)

  • Foto: Shutterstock.com.