Corona-maatregelen Vlaamse regering: budgettaire gevolgen

Onmiddellijk na de aankondiging van de eerste maatregelen als gevolg van Covid-19 heb ik als effectief lid van de Commissie voor Algemeen Beleid, Financiën, Begroting en Justitie (1) van het Vlaams parlement een schriftelijke vraag gesteld aan minister van Financiën en Begroting, Wonen en Onroerend Erfgoed Mathias Diependaele over de budgettaire consequenties voor 2020 en voor de volledige legislatuur.

Voor mij is de volgorde duidelijk: eerst de volksgezondheid, tweedens het sociaal-economisch herstel en dan pas de begroting en de meerjarenplanning. Maar dat wil niet zeggen dat we na elke beslissing niet moeten kunnen bekijken en opvolgen wat de budgettaire weerslag is”, zegt Vlaams parlementslid Ludwig Vandenhove

“Ik zal dat dan ook nauwgezet doen, dat is mijn democratisch controlerecht en mijn plicht als Vlaams parlementslid.”

Hieronder kan u de schriftelijke vraag en het antwoord lezen.


  • (1)Nadat Hannelore Goeman fractieleider geworden is in opvolging van Connor Rousseau ben ik namens de sp.a fractie aangeduid als effectief lid van de Commissie voor Algemeen Beleid, Financiën, Begroting en Justitie. Ook in de Commissie voor Landbouw, Visserij en Plattelandsbeleid blijf ik effectief lid.In de Commissie voor Brussel en de Vlaamse Rand en Dierenwelzijn ben ik plaatsvervanger.
     
  • Zie onder andere ook ‘Personen met een handicap’ van maandag 2 december 2019 op deze website.
     
  • Foto: shutterstock.com.